Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta

Dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, která mimo jiné ukládá bankám alespoň jednou ročně informovat své klienty o systému pojištění pohledávek z vkladů, kterého se účastní. Informační přehled musí mít přesně stanovenou strukturu definovanou vyhláškou České národní banky č. 12/2016 Sb. Banky nyní začaly tuto povinnost plnit různými způsoby, např. zveřejněním informačního přehledu v internetovém bankovnictví, případně rozesláním informačního dopisu.

Cílem zaslaného informačního přehledu je seznámit klienty bank se skutečností, že jejich vklady jsou pojištěny a za jakých podmínek. V případě bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen s licencí od České národní banky jsou vklady pojištěny u Garančního systému finančního trhu (dříve Fond pojištění vkladů). Podrobné informace o podmínkách pojištění vkladů, limitu pojistného plnění apod. lze rovněž nalézt zde na webových stránkách Garančního systému.

Garanční systém finančního trhu nemá přístup k informacím o zůstatcích na účtech klientů a dalších údajích týkajících se konkrétního smluvního vztahu mezi klientem a příslušnou bankou / stavební spořitelnou / družstevní záložnou. Garanční systém tedy vyzývá klienty těchto finančních institucí, aby se v případě dotazů na takové informace obraceli přímo na svou banku / stavební spořitelnu / družstevní záložnu.


Zpět na seznam aktualit