Garanční systém finančního trhu otestoval funkčnost systému vyplácení náhrad

Garanční systém finančního trhu otestoval funkčnost systému vyplácení náhrad

Praha, 12. července 2017 – Garanční systém finančního trhu otestoval u 32 finančních institucí zapojených do systému pojištění vkladů schopnost zvládnout následky případného vyhlášení insolvence. Test prověřil schopnosti institucí předat data o klientech a jejich pojištěných vkladech Garančnímu systému v přesném formátu, struktuře a v požadovaném čase. V rámci testu byly všechny banky, družstevní záložny a stavební spořitelny vyzvány předat Garančnímu systému informace do pouhých pěti pracovních dnů....

More information

The Financial Market Guarantee System

  • a more comprehensive protection system for depositors and promotion of stability on the financial market
  • established 1. 1. 2016
  • administers the Deposit Insurance Fund and the Crisis Resolution Fund

Deposit Insurance

EUR 100,000

banks, building societies, credit cooperatives

7 business days

Crisis Resolution

restructuring tools

role and powers of the Czech National Bank

financing crisis resolution