Česká národní banka poprvé udělila licenci pobočce banky se sídlem mimo EU

Česká národní banka poprvé udělila licenci pobočce banky se sídlem mimo EU

Praha, 22. května 2017 – Česká národní banka na počátku května udělila vůbec první licenci pobočce banky, která má sídlo v jiné než členské zemi Evropské unie. Touto bankou je Industrial and Commercial Bank of China. Z pohledu Garančního systému finančního trhu se jedná o jedinou pobočku banky, která nemá sídlo v České republice, ale řídí se českým systémem pojištění vkladů....

More information

The Financial Market Guarantee System

  • a more comprehensive protection system for depositors and promotion of stability on the financial market
  • established 1. 1. 2016
  • administers the Deposit Insurance Fund and the Crisis Resolution Fund

Deposit Insurance

EUR 100,000

banks, building societies, credit cooperatives

7 business days

Crisis Resolution

restructuring tools

role and powers of the Czech National Bank

financing crisis resolution