Over het Garantiesysteem van de financiële markt

Het Garantiesysteem van de financiële markt (hierna “Garantiesysteem” te noemen) is een wettelijk opgerichte instelling voor de verwerving, het beheer en de toepassing van financiële middelen die voor de bescherming en het behoud van de stabiliteit van de financiële markt in Tsjechië bestemd zijn.

Het Garantiesysteem voorziet in verzekering van deposito’s en eventuele uitbetaling van vergoedingen voor deposito’s, indien een van de banken, bouwspaarbanken of coöperatieve banken van lening door de Tsjechische Nationale Bank als insolvent wordt aangeduid, of ingeval een rechtbank tot faillissement van een dergelijke instelling besluit.

Het Garantiesysteem beheert verder de financiële middelen in het ‘Fonds voor Crisisoplossingen’, die gebruikt mogen worden als de stabiliteit van een financiële instelling bedreigd wordt, zodat de instelling niet opgeheven behoeft te worden en de depositovergoedingen aan haar cliënten uitbetaald kunnen worden.