Wetgeving

Het Garantiesysteem beheert de financiële middelen van het Fonds voor Depositoverzekeringen en het Fonds voor Crisisoplossingen. Beide fondsen zijn zelfstandige fiscale eenheden van het Garantiesysteem.

Op de activiteiten van het Garantiesysteem op het gebied van verzekering van deposito’s is met name art. 41 a e.v. van de wet nr. 21/1992 Coll. op banken, in de laatstelijk gewijzigde tekst, van toepassing.

Op het beheer van de middelen van het Fonds voor Crisisoplossingen is met name art. 209 e.v. van de wet nr. 374/2015 op herstellingsmethodes en crisisoplossingen van de financiële markt van toepassing.

Op het Europese niveau hebben met name richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de depositogarantiestelsels (Deposit Guarantee Scheme Directive, DGSD) en de richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen betrekking op de activiteiten van het Garantiesysteem (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD).