Jogszabályok

A Pénzpiaci Garanciarendszer a Betétbiztosítási Alap és a Szanálási Alap pénzeszközeit kezeli. Mindkét alap a Garanciarendszer különálló gazdálkodó egysége.

A Garanciarendszer betétbiztosítási területen végzett tevékenységét a bankokról szóló, többször módosított 21/1992 Sb. sz. törvény 41a § rendelkezései kiemelten szabályozzák.

A Szanálási Alap forrásainak kezelését a hitelintézetek helyreállításáról és szanálásáról szóló 374/2015 sz. törvény 209. § rendelkezései szabályozzák.

A Garanciarendszer tevékenységére európai szinten az Európai Parlament és a Tanács betétbiztosítási rendszerekről szóló 2014/49/EU irányelve (angolul Deposit Guarantee Scheme Directive, DGSD), valamint az Európai Parlament és a Tanács hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról szóló 2014/59/EU irányelve (angolul Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) vonatkozik.