Przepisy prawa

System Gwarancyjny Rynku Finansowego zarządza środkami finansowymi złożonymi w Funduszu Ubezpieczeń Depozytów oraz Funduszu Rozwiązywania Problemu Kryzysu. Obydwa fundusze są podmiotami niezależnymi Systemu Gwarancyjnego.

Prowadzenie działalności Systemu Gwarancyjnego w zakresie ubezpieczeń depozytów podlega w szczególności przepisom § 41a i następnych ustawy o bankach (nr 21 Dz. U. Republiki Czeskiej z 1992 r. z późniejszymi zmianami).

Zarządzanie środkami złożonymi w Funduszu Rozwiązywania Problemu Kryzysu podlega w szczególności przepisom § 209 i następnych ustawy o procedurach działań naprawczych i rozwiązywaniu problemu kryzysu na rynku finansowym (nr 374/2015).

Na szczeblu europejskim działalność Systemu Gwarancyjnego podlega w szczególności dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE w sprawie systemów gwarancji depozytów (z ang. Deposit Guarantee Scheme Directive, DGSD) oraz dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (z ang. Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD).