O Systemie Gwarancyjnym Rynku Finansowego

System Gwarancyjny Rynku Finansowego (zwany dalej „Systemem Gwarancyjnym”) to założona na mocy ustawy instytucja mająca na celu zabezpieczenie, zarządzanie i korzystanie ze środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie i zachowanie stabilności rynku finansowego w Republice Czeskiej.

System Gwarancyjny Rynku Finansowego zapewnia ubezpieczenie depozytów oraz ewentualną wypłatę kwot gwarantowanych w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy jedna z instytucji bankowych, kas oszczędnościowo-budowlanych lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zostanie uznana przez Czeski Bank Narodowy za niewypłacalną bądź w przypadku gdy sąd orzeknie o upadłości takiej instytucji czy kasy.

Ponadto System Gwarancyjny Rynku Finansowego zarządza środkami finansowymi złożonymi w Funduszu Rozwiązywania Problemu Kryzysu, które mogą zostać wykorzystane w przypadku zagrożenia stabilności jednej z instytucji finansowych w celu uniknięcia konieczności zakończenia jej istnienia gospodarczego i rozpoczęcia wypłaty kwot gwarantowanych na rzecz jej klientów.