Oznámení klientům ERB bank, a.s. ve věci výše náhrady úroků z vkladů

Garanční systém dnes spouští výplatu klientů ERB bank

Seznam obchodních míst České spořitelny, a.s. určených k výplatě náhrad pohledávek z vkladů klientům ERB Bank, a.s.

Oznámení klientům ERB bank, a.s.: Garanční systém finančního trhu zahájí výplatu základních náhrad pohledávek z vkladů dne 20. října 2016 prostřednictvím vybraných poboček České spořitelny, a.s.

Oznámení klientům ERB bank, a.s.: Garanční systém finančního trhu začne přijímat žádosti o výplatu zvýšených náhrad pohledávek z vkladů

Oznámení klientům ERB bank, a.s. ve věci výše náhrady úroků z vkladů

Garanční systém finančního trhu obdržel informaci, že klientům ERB bank, a.s. byl uvedenou bankou zaslán výpis z jejich účtů, na kterém jsou úroky z vkladů počítány ke dni 17. října 2016. ...

Více informací

Garanční systém finančního trhu

  • komplexnější systém ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu
  • vznik 1. 1. 2016
  • zastřešuje Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize

Pojištění vkladů

100 000 eur

banky, stavební spořitelny, kampeličky

7 pracovních dní

Řešení krize

nástroje restrukturalizace

postavení a pravomoci České národní banky

financování řešení krize