Odvody do Garančního systému finančního trhu mírně stouply. Finanční instituce zaplatí téměř 4 miliardy korun

Garanční systém finančního trhu vydal Výroční zprávu za rok 2016

Garanční systém finančního trhu otestoval funkčnost systému vyplácení náhrad

Garanční systém finančního trhu otestoval funkčnost systému vyplácení náhrad

Česká národní banka poprvé udělila licenci pobočce banky se sídlem mimo EU

Odvody do Garančního systému finančního trhu mírně stouply. Finanční instituce zaplatí téměř 4 miliardy korun

Praha, 19. července 2017 – Třicet tři bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen a dvanáct obchodníků s cennými papíry v rámci pravidelných poplatků do Garančního systému finančního trhu letos odvedlo 3,965 mld. korun. Většina této sumy, konkrétně 3,025 mld. Kč skončilo ve Fondu pro řešení krize, přes 940 milionů korun pak Garanční systém uložil do Fondu pojištění vkladů....

Více informací

Garanční systém finančního trhu

  • komplexnější systém ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu
  • vznik 1. 1. 2016
  • zastřešuje Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize

Pojištění vkladů

100 000 eur

banky, stavební spořitelny, kampeličky

7 pracovních dní

Řešení krize

nástroje restrukturalizace

postavení a pravomoci České národní banky

financování řešení krize