Výplata klientů Československého úvěrního družstva probíhá od 11.8.2021 do 11.08.2024.

Potřebujete zjistit, zda jsou Vaše vklady pojištěny?
Potřebujete se ujistit, že instituce, které jste svěřili své vklady, je pojištěna?
Potřebujete zjistit, do jaké částky jsou vklady pojištěny?
Vzdělávací materiály

Zde se můžete podívat na vzdělávací materiály v podobě videí, vlogů a kvízů, které Garanční systém finančního trhu připravil.

Tyto materiály jsou dostupné na platformách YouTube (videa) a Qz.app.do (kvízy).


Informační leták Garančního systému

Na níže uvedených odkazech je k dispozici leták se shrnutím nejdůležitějších informací o Garančním systému finančního trhu včetně informací ohledně pojištěných a nepojištěných vkladů, průběhu výplat a pojištění vkladů nad rámec 100 000 EUR.

Leták ve formátu pdf

Leták v textové podobě

01.09.2021 | AKTUALITY

Ministryně financí jmenovala nového předsedu správní rady Garančního systému finančního trhu

Více informací...

11.08.2021 | AKTUALITY

Garanční systém finančního trhu dnes zahajuje výplatu klientů Československého úvěrního družstva

Více informací...

05.08.2021 | AKTUALITY

Garanční systém finančního trhu zahájí dne 11. srpna 2021 výplatu základních náhrad vkladů klientům Československého úvěrního družstva

Více informací...