Oznámení Garančního systému finančního trhu o opětovném zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů" po zrušení předcházejícího řízení

Banky do Garančního systému letos odvedou méně peněz než v roce 2015

Klienti zkrachovalých bank, záložen nebo stavebních spořitelen se ke svým penězům dostanou už za sedm pracovních dnů

Oznámení Garančního systému finančního trhu o opětovném zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů" po zrušení předcházejícího řízení

Praha, 19. září 2016 – Garanční systém finančního trhu (dále též „Garanční systém“ či „GSFT“) jako veřejný zadavatel opětovně zahájil otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem "Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů" poté, co původní zadávací řízení muselo být zrušeno vzhledem k tomu, že nabídku podal pouze jediný uchazeč. Předmětem veřejné zakázky je uzavření r......

Více informací

Garanční systém finančního trhu

  • komplexnější systém ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu
  • vznik 1. 1. 2016
  • zastřešuje Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize

Pojištění vkladů

100 000 eur

banky, stavební spořitelny, kampeličky

7 pracovních dní

Řešení krize

nástroje restrukturalizace

postavení a pravomoci České národní banky

financování řešení krize