Co dělat při krachu finanční instituce

Co dělat při krachu banky, družstevní záložny
nebo stavební spořitelny

Oznámení Garančního systému finančního trhu ve věci platby příspěvku do Fondu pojištění vkladů v roce 2019 formou neodvolatelného platebního příslibu

Oznámení Garančního systému finančního trhu ve věci platby příspěvku do Fondu pojištění vkladů v roce 2018 formou neodvolatelného platebního příslibu

Oznámení Garančního systému finančního trhu o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rámcová dohoda o poskytování komplexních služeb v oblasti komunikace s veřejností"

Garanční systém finančního trhu klientům ERB bank vyplatil 3,46 miliardy Kč

Garanční systém finančního trhu ukončí výplatu náhrad vkladů klientů zkrachovalé záložny WPB Capital

Oznámení Garančního systému finančního trhu ve věci platby příspěvku do Fondu pojištění vkladů v roce 2019 formou neodvolatelného platebního příslibu

Praha, 21. května 2019 - Garanční systém finančního trhu tímto podle ustanovení § 41cb odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že příspěvek do Fondu pojištění vkladů v roce 2019 není možné hradit ani zčásti formou neodvolatelného platebního příslibu....

Více informací

Garanční systém finančního trhu

  • komplexnější systém ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu
  • vznik 1. 1. 2016
  • zastřešuje Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize

Pojištění vkladů

100 000 eur

banky, stavební spořitelny, kampeličky

7 pracovních dní

Řešení krize

nástroje restrukturalizace

postavení a pravomoci České národní banky

financování řešení krize