Změna vyhlášky o formě struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů bankami Garančnímu systému finančního trhu

Upozornění na zákonnou informační povinnost bank podnikajících na území jiných členských státu EU bez založení pobočky

Záložna CREDITAS je nově bankou

Pouze měsíc mají klienti zkrachovalého Metropolitního spořitelního družstva na to, aby si vyzvedli náhrady za uložené vklady. Zbývá ještě vyplatit téměř 7,049 mil. Kč.

Náhrady vkladů zahraničních poboček bank v Česku bude vyplácet Garanční systém finančního trhu

Změna vyhlášky o formě struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů bankami Garančnímu systému finančního trhu

Praha, 6. ledna 2017 – Dne 1. ledna 2017 nabyla účinnosti novela č. 431/2016 Sb. vyhlášky Ministerstva financí č. 71/2011 Sb. o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů. ...

Více informací

Garanční systém finančního trhu

  • komplexnější systém ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu
  • vznik 1. 1. 2016
  • zastřešuje Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize

Pojištění vkladů

100 000 eur

banky, stavební spořitelny, kampeličky

7 pracovních dní

Řešení krize

nástroje restrukturalizace

postavení a pravomoci České národní banky

financování řešení krize