Výplata klientů Československého úvěrního družstva probíhá od 11.08.2021 do 11.08.2024.

Výplata klientů Sberbank CZ, a.s. probíhá od 09.03.2022 do 10.03.2025.

11.08.2022 | AKTUALITY

Rok od zahájení výplaty ČSÚD: Vyplaceno je přes 96 procent pojištěných vkladů.

Více informací...

10.08.2022 | AKTUALITY

Příspěvky do Garančního systému finančního trhu opět vzrostly. Finanční instituce zaplatily přes šest miliard korun.

Více informací...

27.06.2022 | AKTUALITY

Garanční systém finančního trhu začne vyplácet zvýšené náhrady za pojištěné vklady u Sberbank CZ, a.s.

Více informací...
Vzdělávací materiály

Zde se můžete podívat na vzdělávací materiály v podobě videí, vlogů a kvízů, které Garanční systém finančního trhu připravil.

Tyto materiály jsou dostupné na platformách YouTube (videa) a Qz.app.do (kvízy).


Informační leták Garančního systému

Na níže uvedených odkazech je k dispozici leták se shrnutím nejdůležitějších informací o Garančním systému finančního trhu včetně informací ohledně pojištěných a nepojištěných vkladů, průběhu výplat a pojištění vkladů nad rámec 100 000 EUR.

Leták ve formátu pdf

Leták v textové podobě

Potřebujete zjistit, zda jsou Vaše vklady pojištěny?
Potřebujete se ujistit, že instituce, které jste svěřili své vklady, je pojištěna?
Potřebujete zjistit, do jaké částky jsou vklady pojištěny?