Co dělat při krachu finanční instituce

Co dělat při krachu banky, družstevní záložny
nebo stavební spořitelnyJak postupovat při krachu finanční instituce

Oznámení Garančního systému finančního trhu ve věci platby příspěvku do Fondu pojištění vkladů v roce 2020 formou neodvolatelného platebního příslibu

Garanční systém radí: V souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 dodržujte při používání bankomatů co nejpřísnější hygienické standardy

Omezení osobních návštěv v kanceláři Garančního systému finančního trhu

Garanční systém doporučuje občanům, aby v obchodech platili bezkontaktně z důvodu prevence přenosu nákazy koronavirem

Oznámení Garančního systému finančního trhu o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů

Oznámení Garančního systému finančního trhu ve věci platby příspěvku do Fondu pojištění vkladů v roce 2020 formou neodvolatelného platebního příslibu

Praha, 15. dubna 2020 - Garanční systém finančního trhu tímto podle ustanovení § 41cb odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že příspěvek do Fondu pojištění vkladů v roce 2020 není možné hradit ani zčásti formou neodvolatelného platebního příslibu....

Více informací

Garanční systém finančního trhu

  • komplexnější systém ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu
  • vznik 1. 1. 2016
  • zastřešuje Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize

Pojištění vkladů

100 000 eur

banky, stavební spořitelny, kampeličky

7 pracovních dní

Řešení krize

nástroje restrukturalizace

postavení a pravomoci České národní banky

financování řešení krize