Garanční systém finančního trhu během půl roku klientům ERB bank vyplatil téměř tři a půl miliardy korun

Garanční systém finančního trhu uzavřel novou rámcovou smlouvu s bankou, která bude zajišťovat výplaty náhrad vkladů po dobu dalších 4 let

Změna vyhlášky o formě struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů bankami Garančnímu systému finančního trhu

Upozornění na zákonnou informační povinnost bank podnikajících na území jiných členských státu EU bez založení pobočky

Záložna CREDITAS je nově bankou

Garanční systém finančního trhu během půl roku klientům ERB bank vyplatil téměř tři a půl miliardy korun

Praha, 20. dubna 2017 – Šest měsíců od zahájení výplaty náhrad vkladů klientů ERB bank, a.s. (dále ERB bank), jež se nachází v procesu likvidace, Garanční systém finančního trhu vyplatil jejím klientům téměř veškeré pojištěné vklady. Aktuálně je již vyplaceno více než 96 % procent náhrad vkladů v celkové výši 3 419 862 954 Kč. Stále však zbývá vyplatit necelá čtyři procenta náhrad, které představují v součtu částku přes 114 milionů korun....

Více informací

Garanční systém finančního trhu

  • komplexnější systém ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu
  • vznik 1. 1. 2016
  • zastřešuje Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize

Pojištění vkladů

100 000 eur

banky, stavební spořitelny, kampeličky

7 pracovních dní

Řešení krize

nástroje restrukturalizace

postavení a pravomoci České národní banky

financování řešení krize