Česká národní banka poprvé udělila licenci pobočce banky se sídlem mimo EU

Oznámení Garančního systému finančního trhu ve věci platby příspěvku do Fondu pojištění vkladů v roce 2017 formou neodvolatelného platebního příslibu

Zájem o investice do podílových fondů stále roste. Pojištění vkladů ale investory nechrání

Garanční systém finančního trhu během půl roku klientům ERB bank vyplatil téměř tři a půl miliardy korun

Garanční systém finančního trhu uzavřel novou rámcovou smlouvu s bankou, která bude zajišťovat výplaty náhrad vkladů po dobu dalších 4 let

Česká národní banka poprvé udělila licenci pobočce banky se sídlem mimo EU

Praha, 22. května 2017 – Česká národní banka na počátku května udělila vůbec první licenci pobočce banky, která má sídlo v jiné než členské zemi Evropské unie. Touto bankou je Industrial and Commercial Bank of China. Z pohledu Garančního systému finančního trhu se jedná o jedinou pobočku banky, která nemá sídlo v České republice, ale řídí se českým systémem pojištění vkladů....

Více informací

Garanční systém finančního trhu

  • komplexnější systém ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu
  • vznik 1. 1. 2016
  • zastřešuje Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize

Pojištění vkladů

100 000 eur

banky, stavební spořitelny, kampeličky

7 pracovních dní

Řešení krize

nástroje restrukturalizace

postavení a pravomoci České národní banky

financování řešení krize