Výplata klientů Československého úvěrního družstva probíhá od 11.08.2021 do 12.08.2024.

Výplata klientů Sberbank CZ, a.s. probíhá od 09.03.2022 do 10.03.2025.

Potřebujete zjistit, zda jsou Vaše vklady pojištěny?
Potřebujete se ujistit, že instituce, které jste svěřili své vklady, je pojištěna?
Potřebujete zjistit, do jaké částky jsou vklady pojištěny?
Vzdělávací materiály

Zde se můžete podívat na vzdělávací materiály v podobě videí, vlogů a kvízů, které Garanční systém finančního trhu připravil.

Tyto materiály jsou dostupné na platformách YouTube (videa) a Qz.app.do (kvízy).


Informační leták Garančního systému

Na níže uvedených odkazech je k dispozici leták se shrnutím nejdůležitějších informací o Garančním systému finančního trhu včetně informací ohledně pojištěných a nepojištěných vkladů, průběhu výplat a pojištění vkladů nad rámec 100 000 EUR.

Leták ve formátu pdf

Leták v textové podobě

24.04.2024 | AKTUALITY

Oznámení Garančního systému finančního trhu ve věci platby příspěvku do Fondu pojištění vkladů v roce 2024 formou neodvolatelného platebního příslibu

Více informací...

10.04.2024 | AKTUALITY

Garanční systém získal zpět většinu prostředků z výplaty klientů Sberbank CZ. Nárok na výplatu mají i ostatní věřitelé

Více informací...

12.03.2024 | AKTUALITY

Opatrní Češi: naprostá většina z nich drží v bankách úspory pod limitem pojištění vkladů

Více informací...