Oznámení Garančního systému finančního trhu o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rámcová dohoda o poskytování komplexních služeb v oblasti komunikace s veřejností"

Garanční systém finančního trhu klientům ERB bank vyplatil 3,46 miliardy Kč

Garanční systém finančního trhu ukončí výplatu náhrad vkladů klientů zkrachovalé záložny WPB Capital

Odvody do Garančního systému finančního trhu mírně stouply. Finanční instituce zaplatí téměř 4 miliardy korun

Garanční systém finančního trhu vydal Výroční zprávu za rok 2016

Oznámení Garančního systému finančního trhu o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rámcová dohoda o poskytování komplexních služeb v oblasti komunikace s veřejností"

Praha, 27. listopadu 2017 – Garanční systém finančního trhu (GSFT) jako veřejný zadavatel zahájil otevřené zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem "Rámcová dohoda o poskytování komplexních služeb v oblasti komunikace s veřejností". ...

Více informací

Garanční systém finančního trhu

  • komplexnější systém ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu
  • vznik 1. 1. 2016
  • zastřešuje Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize

Pojištění vkladů

100 000 eur

banky, stavební spořitelny, kampeličky

7 pracovních dní

Řešení krize

nástroje restrukturalizace

postavení a pravomoci České národní banky

financování řešení krize