Co dělat při krachu finanční instituce

Co dělat při krachu banky, družstevní záložny
nebo stavební spořitelny

Ministryně financí jmenovala dva členy správní rady Garančního systému finančního trhu

Garanční systém finančního trhu ukončí výplatu náhrad klientů ERB bank

Odvody do Garančního systému finančního trhu rostou. Letos finanční instituce zaplatily přes čtyři a půl miliardy korun

Garanční systém dohodnul spolupráci se třemi sousedními státy. Při krachu pobočky zahraniční banky dostanou klienti pojištěné peníze v domovské zemi

Oznámení Garančního systému finančního trhu ve věci platby příspěvku do Fondu pojištění vkladů v roce 2019 formou neodvolatelného platebního příslibu

Ministryně financí jmenovala dva členy správní rady Garančního systému finančního trhu

Praha, 7. ledna 2020 - Jelikož začátkem roku 2020 uplynulo funkční období dvou členů správní rady Garančního systému finančního trhu, jmenovala ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. dne 6.1.2020 dva členy (staro)nové....

Více informací

Garanční systém finančního trhu

  • komplexnější systém ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu
  • vznik 1. 1. 2016
  • zastřešuje Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize

Pojištění vkladů

100 000 eur

banky, stavební spořitelny, kampeličky

7 pracovních dní

Řešení krize

nástroje restrukturalizace

postavení a pravomoci České národní banky

financování řešení krize