Co dělat při krachu finanční instituce

Co dělat při krachu banky, družstevní záložny
nebo stavební spořitelny

Garanční systém radí: V souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 dodržujte při používání bankomatů co nejpřísnější hygienické standardy

Omezení osobních návštěv v kanceláři Garančního systému finančního trhu

Garanční systém doporučuje občanům, aby v obchodech platili bezkontaktně z důvodu prevence přenosu nákazy koronavirem

Oznámení Garančního systému finančního trhu o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů

Informace pro klienty české pobočky mBank

Garanční systém radí: V souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 dodržujte při používání bankomatů co nejpřísnější hygienické standardy

Garanční systém finančního trhu v souvislostí s koronavirovou epidemií radí, aby lidé při využívání bankomatů např. pro vklady a výběry hotovosti dbali co největší opatrnosti a dodržovali nejvyšší hygienické standardy. ...

Více informací

Garanční systém finančního trhu

  • komplexnější systém ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu
  • vznik 1. 1. 2016
  • zastřešuje Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize

Pojištění vkladů

100 000 eur

banky, stavební spořitelny, kampeličky

7 pracovních dní

Řešení krize

nástroje restrukturalizace

postavení a pravomoci České národní banky

financování řešení krize