Výplata klientů Československého úvěrního družstva probíhá od 11.08.2021 do 12.08.2024.

Výplata klientů Sberbank CZ, a.s. probíhá od 09.03.2022 do 10.03.2025.

Potřebujete zjistit, zda jsou Vaše vklady pojištěny?
Potřebujete se ujistit, že instituce, které jste svěřili své vklady, je pojištěna?
Potřebujete zjistit, do jaké částky jsou vklady pojištěny?
Vzdělávací materiály

Zde se můžete podívat na vzdělávací materiály v podobě videí, vlogů a kvízů, které Garanční systém finančního trhu připravil.

Tyto materiály jsou dostupné na platformách YouTube (videa) a Qz.app.do (kvízy).


Informační leták Garančního systému

Na níže uvedených odkazech je k dispozici leták se shrnutím nejdůležitějších informací o Garančním systému finančního trhu včetně informací ohledně pojištěných a nepojištěných vkladů, průběhu výplat a pojištění vkladů nad rámec 100 000 EUR.

Leták ve formátu pdf

Leták v textové podobě

24.06.2024 | AKTUALITY

„Jak to teda je?“ Garanční systém novou kampaní otevírá základní témata finanční gramotnosti a propojuje generace

Více informací...

17.06.2024 | AKTUALITY

Banky odvedou Garančnímu systému méně peněz než loni. Oba jím spravované fondy dosáhnou úrovně stanovené EU

Více informací...

24.04.2024 | AKTUALITY

Oznámení Garančního systému finančního trhu ve věci platby příspěvku do Fondu pojištění vkladů v roce 2024 formou neodvolatelného platebního příslibu

Více informací...