Výplata klientů Československého úvěrního družstva probíhá od 11.08.2021 do 11.08.2024.

Výplata klientů Sberbank CZ, a.s. probíhá od 09.03.2022 do 10.03.2025.

11.05.2022 | AKTUALITY

Sberbank CZ vstoupila do likvidace

Více informací...

26.04.2022 | AKTUALITY

Informace Garančního systému finančního trhu: dne 28.4. 2022 končí klientům Sberbank CZ lhůta pro doručení žádostí o vyplacení zvýšené náhrady

Více informací...

21.04.2022 | AKTUALITY

Garanční systém finančního trhu zahájí dne 22. dubna 2022 výplatu náhrad vkladů institucionálním klientům Sberbank CZ prostřednictvím pobočkové sítě Komerční banky

Více informací...
Vzdělávací materiály

Zde se můžete podívat na vzdělávací materiály v podobě videí, vlogů a kvízů, které Garanční systém finančního trhu připravil.

Tyto materiály jsou dostupné na platformách YouTube (videa) a Qz.app.do (kvízy).


Informační leták Garančního systému

Na níže uvedených odkazech je k dispozici leták se shrnutím nejdůležitějších informací o Garančním systému finančního trhu včetně informací ohledně pojištěných a nepojištěných vkladů, průběhu výplat a pojištění vkladů nad rámec 100 000 EUR.

Leták ve formátu pdf

Leták v textové podobě

Potřebujete zjistit, zda jsou Vaše vklady pojištěny?
Potřebujete se ujistit, že instituce, které jste svěřili své vklady, je pojištěna?
Potřebujete zjistit, do jaké částky jsou vklady pojištěny?