O pojištění vkladů a jeho historii

Fond pojištění vkladů byl zřízen zákonem v roce 1994 (zákon č. 156/1994 Sb.) za účelem zajištění stability finančního trhu a institucionálně zastřešil nově zavedené pojištění vkladů, jehož potřebu následný vývoj více než potvrdil. Odpovědnost Fondu od jeho vzniku sahala od výběru příspěvků přes jejich správu až po výplatu případných nároků na náhradu vkladů. Od 1. 1. 2016 tuto odpovědnost přebírá Garanční systém a Fond pojištění vkladů se stává majetkově oddělenou účetní jednotkou Garančního systému.

Do Fondu pojištění vkladů ze zákona povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice a pobočky bank z jiných než členských zemí EU (seznam přispívajících institucí).

V případě, kdy Česká národní banka oznámí, že libovolná z těchto institucí není schopna dostát svým závazkům, nebo soud vydá rozhodnutí o úpadku takové instituce, vyplatí Garanční systém finančního trhu z Fondu všem fyzickým a právnickým osobám 100 % jejich vkladů, a to včetně úroků, až do výše ekvivalentu částky 100 000 EUR, přičemž novou legislativou je umožněno ve výjimečných případech získat náhradu za vklad přesahující tento limit. Základní výplata náhrad (do limitu 100 000 EUR) musí být zahájena do 7 pracovních dnů od rozhodného dne.

Bližší praktické informace o pojištění vkladů najdete na stránkách: Pojištěné vklady, Pojištěné instituce a Výše náhrady.

Historie Fondu pojištění vkladů

Za dobu své existence Fond pojištění vkladů vyplácel náhrady vkladů ve 24 případech, při kterých poskytl v podobě 20 řádných a 4 dodatečných výplat náhrady vkladatelům 14 bank a 6 družstevních záložen v celkové výši zhruba 71,08 miliard Kč. Celkem Fond pojištění vkladů od svého vzniku vyplatil náhrady více než 440 000 klientům.

Milníky v historii Fondu pojištění vkladů

Milníky v historii naleznete zde.