Pojištěné instituce

Vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen, které mají sídlo v České republice, jsou ze zákona pojištěny. Povinnost účastnit se na českém systému pojištění vkladů mají i pobočky bank se sídlem mimo členské státy EU.

Seznam institucí pojištěných u Garančního systému

Banky se sídlem v České republice

Pobočky bank se sídlem v jiném než členském státu EU

Stavební spořitelny

Družstevní záložny

Vklady vedené v pobočkách zahraničních bank se sídlem v členském státu EU

V případě, že se jedná o vklady vedené u poboček zahraničních bank se sídlem v členském státu EU, které působí na našem trhu, například mBank, Všeobecná úverová banka, jsou pojištěny podle legislativy země, kde má sídlo daná banka. Pokud by došlo ke krachu takové banky, zajišťuje nově výplatu náhrad pohledávek z vkladů těchto bank na území ČR Garanční systém finančního trhu, a to na základě pokynů provozovatele systému pojištění pohledávek z vkladů v zemi, kde má daná banka sídlo. Garanční systém také poskytuje informace a přijímá písemná podání jménem provozovatele zahraničního systému pojištění vkladů.

Seznam bank pojištěných v zemích EU, které mají pobočky v ČR