odkaz

O Systemie Gwarancyjnym Rynku Finansowego

odkaz

Podstawowe informacje na temat ubezpieczenia depozytów

 

odkazs

Procedura w przypadku upadku banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub kasy oszczędnościowo-budowlanej

odkaz

Ubezpieczenie depozytów przekraczających zakres
100 000 ЕUR

odkaz

Dokumenty do pobrania

odkaz

Przepisy prawa

System Gwarancyjny Rynku Finansowego
Týn 639/1
110 00 Praha 1
IČ (REGON): 497 10 362
DIČ (NIP): CZ 497 10 362
ID skrzynki danych: zg86tq3 

Tel.: +420 234 767 676
Tel. kom.: +420 732 818 488  

Faks: +420 234 767 679
E-mail: email
Internet: www.garancnisystem.cz