Alapvető információk a betétbiztosításról

Ki a biztosított?

A természetes és jogi személyek betétei biztosítottak (az alább felsorolt kivételeken kívül).

Mi az, ami biztosított?

 • A folyószámlákon elhelyezett betétek
 • A magtakarítási számlákon elhelyezett betétek
 • A határidős számlákon elhelyezett betétek
 • A betétszámlákon és a betétkönyvekben, stb. elhelyezett betétek

A cseh koronában és a külföldi valutákban vezetett betétek egyaránt biztosítottak.

Mi az, ami nem biztosított?

 • A váltók és más értékpapírok (pl. részvények, kötvények, befektetési jegyek)
 • Bankok betétei (bankközi betétek), takarék- és, hitelszövetkezetek, értékpapír-kereskedők, pénzügyi intézmények (pl. befektetési társaságok, nyugdíj-társaságok), biztosítók, viszontbiztosítók és egészségbiztosítók betétei. A betétbiztosítás tehát nem vonatkozik a nyugdíj-takarékosságra, a kiegészítő nyugdíj-takarékosságra, az életbiztosításra, és a tőke-biztosításra
 • Az állami intézmények által elhelyezett betétek
 • Alárendelt hitelek (betétek, amelyeket a biztosított hitelintézet jogosult részben saját tőkéjébe bevonni)
 • Feltölthető, számlához nem kötött, elektronikus pénz formájában kiadott fizetési kártyák (pl. my paysafecard, és hasonlók)
 • Olyan betétekre vonatkozó követelések, amelyek jogerős ítélet szerint pénzmosásból, vagy szándékosan elkövetett bűncselekményből származnak, amennyiben azokat nem foglalták le a bűncselekmények áldozatai javára
 • Takarékszövetkezeti tagi betétek (tagi alapbetétek és további tagi betétek, a takarék- és hitelszövetkezetekről szóló, többször módosított 87/1995 Sb. sz. törvény 4b § értelmében)
 • Olyan területi önkormányzati egység betétei, amelynek bevételei meghaladják az 500 000 eurónak megfelelő összeget

Mennyi az, ami biztosított?

 • A betét 100 %-a biztosított, egy ügyfél esetében, egy intézménynél összevontan legfeljebb 100 000 EUR-nak megfelelő egyenértékig.

Hol történik a biztosítás?

 • - A Cseh Köztársaságban székhellyel rendelkező bankoknál, lakás-takarékpénztáraknál és takarékszövetkezeteknél (hitelintézet), valamint a nem EU-tagállamban székhellyel rendelkező bankfiókokban vezetett betétek biztosítása szintén a Pénzpiaci Garanciarendszernél történik.
 • Abban az esetben, ha az EU-tagállamban székhellyel rendelkező külföldi bankok (például mBank, ING Bank) cseh piacon működő fiókjaiban vezetett betétekről van szó, ezek biztosítása azon ország jogszabályai szerint történik, ahol az anyabank székhelye található. Ha egy ilyen bank menne csődbe, az e bankoknál elhelyezett betétekből eredő követelések kifizetését a Cseh Köztársaság területén szintén a Garanciarendszer biztosítja, mégpedig az adott bank székhelye szerinti ország betétbiztosítási rendszerének utasításai alapján. A Garanciarendszer információkat is szolgáltat, és a külföldi betétbiztosító nevében fogadja az írásos beadványokat.

Hogyan jön létre a biztosítás?

A bankban, lakás-takarékpénztárban vagy takarékszövetkezetben elhelyezett betét a számlára történt elhelyezése után automatikusan biztosítottá válik. Így nem szükséges igényelni a biztosítást, vagy kitölteni bármilyen szerződést. A biztosítást az adott hitelintézet fedezi, rendszeres éves hozzájárulás formájában.