Basisinformatie over de depositoverzekering

Wie is verzekerd?

Deposito’s van natuurlijke personen en rechtspersonen (met de hieronder genoemde uitzonderingen).

Wat is verzekerd?

 • deposito’s op rekeningen-courant
 • deposito’s op spaarrekeningen
 • deposito’s op termijndeposito’s
 • deposito’s op inlegrekeningen en spaarboekjes e.d.

Deposito’s in zowel Tsjechische kronen als vreemde valuta’s zijn verzekerd.

Wat is niet verzekerd

 • Wissels en andere waardepapieren (bijv. aandelen, schuldbrieven, aandeelcertificaten)
 • Deposito’s van banken (interbancaire deposito’s), coöperatieve spaarbanken en banken van lening, van handelaren met waardepapieren, financiële instellingen (bijv. beleggingsmaatschappijen, pensioenfondsen), verzekeringsmaatschappijen, herverzekeringsmaatschappijen en ziekenfondsen. De depositoverzekering heeft dus geen betrekking op pensioenrekeningen, aanvullende pensioenrekeningen, levensverzekeringen en kapitaalverzekeringen.
 • Deposito’s van de staat
 • Ondergeschikte schulden (deposito’s die door de verzekerde instelling gedeeltelijk in haar kapitaal begrepen mogen worden)
 • Chipkaarten die met geen enkele rekening verbonden zijn en in de vorm van elektronisch geld uitgegeven worden (bv. my paysafecard e.d.)
 • Vorderingen uit deposito’s die blijkens een vonnis in kracht van gewijsde uit een opzettelijk gepleegd strafbaar feit van witwassen voortvloeien, tenzij deze ten gunste van de slachtoffers van strafbare feiten zekergesteld zijn
 • Lidmaatschapsdeposito‘s van leden van coöperatieve banken van lening (d.w.z. basislidmaatschaps- en overige deposito’s conform art. 4b van wet nr. 87/1995 Coll. op coöperatieve spaarbanken en banken van lening, in de tekst van latere voorschriften)
 • Deposito’s van een zelfbesturende eenheid, waarvan de fiscale inkomens het bedrag van 500.000 EUR overstijgen

Hoeveel is verzekerd?

 • 100% van het deposito wordt verzekerd, echter het basisbedrag is tot maximaal 100.000 EUR per cliënt bij één enkele instelling.

Waar wordt er verzekerd?

 • Bij het Garantiesysteem worden deposito’s bij banken, bouwspaarbanken en coöperatieve banken van lening met de statutaire zetel in Tsjechië verzekerd
 • Als het om deposito’s gaat bij vestigingen van buitenlandse banken met de statutaire zetel in een EU-land en die op de Tsjechische markt actief zijn (bijvoorbeeld MUFG Bank, ING Bank), dan worden deze deposito’s verzekerd conform de wetgeving van het land waarin de moedermaatschappij zetelt. Mocht zo’n bank failliet gaan, dan wordt sinds kort de uitbetaling van vorderingen uit deposito’s van deze banken op het Tsjechisch grondgebied door het Garantiesysteem verzekerd op grond van instructies van de uitvoerder van het verzekeringssysteem van deposito‘s in het land waarin de moedermaatschappij zetelt (in Nederland: De Nederlandsche Bank). Het Garantiesysteem verstrekt tevens informatie en ontvangt schriftelijke conclusies namens de uitvoerder van het buitenlandse verzekeringssysteem van de deposito‘s.

Hoe wordt de verzekering afgesloten?

Deposito’s in banken, bouwspaarbanken of coöperatieve banken van leningen worden automatisch verzekerd, nadat het deposito op de rekening gestort is. De verzekering hoeft niet aangevraagd te worden, er hoeven geen overeenkomsten getekend te worden. De verzekering wordt door de betrokken financiële instelling in de vorm van een regelmatige jaarlijkse bijdrage betaald.