Werkwijze bij faillissement van een bank, coöperatieve bank van lening of een bouwspaarbank

Dag 0 (=beslissende dag)

  • de afgifte van een aankondiging van de Tsjechische Nationale Bank van het feit dat de financiële instelling niet in staat is haar verplichtingen na te komen, dan wel de afgifte van een gerechtelijk besluit tot het uitroepen van het faillissement van de financiële instelling
  • het Garantiesysteem publiceert een bericht, waarin de inleggers geïnformeerd worden en begint met de voorbereiding van uitbetaling van de vergoedingen

Dag 1-3

  • De gefailleerde instelling bepaalt in samenwerking met het Garantiesysteem de uit te betalen depositovergoedingen.

Dag 4-6

  • Het Garantiesysteem controleert de uit te betalen depositovergoedingen en geeft ze door aan de uitbetalende bank
  • Het Garantiesysteem informeert de inleggers over de plaats, de wijze en de startdatum van uitbetaling van de vergoedingen

Dag 7 – starten van uitbetaling van depositovergoedingen

  • De inleggers kunnen bij de uitbetalende bank hun spaartegoeden opnemen

De uitbetalingen van de vergoedingen worden gedurende 3 jaar vanaf de startdatum uitgevoerd (d.w.z. dat de inlegger zijn depositovergoeding tot het tijdstip van verstrijken van 3 jaar na de startdatum van de uitbetaling mag opnemen).

Wat moet ik doen om de depositovergoeding te kunnen ophalen?

  • Om de depositovergoeding op te nemen dient u zich bij een vestiging van de uitbetalende bank te melden en uw identiteitskaart of uw paspoort te overleggen
  • Indien u de depositovergoeding als ZZP-er komt innen, dient u tevens een uittreksel uit het register van zelfstandigen zonder personeel te overleggen, voor uitbetaling aan rechtspersonen dient een uittreksel uit het handelsregister overlegd te worden.