Pro média

Dne 1. ledna 2016 došlo ke změně Fondu pojištění vkladů na Garanční systém finančního trhu (nebo také „Garanční systém“ či „GSFT“) na základě zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.

Garanční systém finančního trhu zastřešuje pojištění klientských vkladů – převzal tedy funkce, které do konce roku 2015 vykonával Fond pojištění vkladů . Dále Garanční systém zastřešuje správu Fondu pro řešení krize. Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize jsou účetními jednotkami Garančního systému.

V rámci systému pojištění vkladů jsou pojištěny zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Pojištění vkladů u GSFT garantuje náhrady za vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR a u poboček bank ze zemí mimo EU ve výši 100 % vkladu, maximálně však do výše odpovídající částce 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. V určitých zákonem stanovených případech dochází dle nové úpravy pojištění vkladů ke zvýšení uvedené maximální výše náhrady. Vklady klientů v pobočkách zahraničních bank, které mají sídlo v zemích Evropské unie, jsou pojištěny u systému pojištění vkladů působícího v zemi sídla zahraniční banky. Případnou náhradu za vklady klientům těchto poboček bude v budoucnu provádět Garanční systém finančního trhu na základě pokynů a na účet zahraničního systému pojištění vkladů.

Garanční systém finančního trhu je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí, a tříčlennou výkonnou radou, která je statutárním orgánem.

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy naleznete v sekci Aktuality.

Kontakty pro média

Další informace vám rádi poskytneme na těchto adresách:

Ing. Renáta Kadlecová
Výkonná ředitelka GSFT
Tel.: (+420) 237 762 796, (+420) 234 767 676
E-mail: rkadlecova@gsft.cz


Zdeňka Učňová

AC&C Public Relations
Tel.:(+420) 736 751 168
E-mail: Zdenka.ucnova@accpr.cz

Milníky v historii

Milníky v historii naleznete zde.

Fotogalerie

Ing. Renáta Kadlecová - výkonná ředitelka GSFT

Obrázek - Renáta Kadlecová
Obrázek - Renáta Kadlecová