Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1

Úřední hodiny podatelny:

Po–Pá: 8:00–16:00

Elektronická adresa podatelny:

info@gsft.cz

Identifikátor datové schránky:

zg86tq3

Akceptovatelné přenosné technické nosiče dat:

CD, DVD

Přijímané datové formáty:

(1) Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty

PDF/A-3 a vyšší; PDF/A, ISO 19005; PDF; TXT; RTF; DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší; DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší; XLS/XLSX; ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami)

(2) Statické obrazové dokumenty

PNG, ISO/IEC 15948; TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný; JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918

(3) Dynamické obrazové dokumenty

MPEG-2, ISO/IEC 13818; MPEG-1, ISO/IEC 11172; MPEG-4, ISO/IEC 14496; GIF

(4) Zvukové dokumenty

MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2); MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3); WAV, PCM

(5) Databáze

XML, kde součástí předávané komponenty v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

(6) Výstupním datovým formátem pro účetní záznamy v elektronické podobě, jejichž obsahem je elektronická faktura, je datový formát Information System Document (ISDOC) verze 5.2 a vyšší nebo datový formát, který je v souladu s evropskou normou pro sémantický datový model základních prvků elektronické faktury a syntaxí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek.

Důsledky vad dokumentů nebo postup v případě výskytu škodlivého kódu:

Pokud Garanční systém zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný, nečitelný nebo nesplňuje podmínky přijímání dokumentů, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se Garančnímu systému vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, Garanční systém dokument dále nezpracovává. Není-li Garanční systém schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný, nečitelný nebo nesplňuje podmínky přijímání dokumentů, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Obdobně Garanční systém postupuje pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém Garanční systém přijímá dokumenty v digitální podobě, není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém Garanční systém přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat, nebo nesplňuje podmínky přijímání dokumentů zveřejněné Garančním systémem.