Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Garanční systém finančního trhu se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

  • www.garancnisystem.cz

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. Jedná se o některé dokumenty v záložce Garanční systém/dokumenty, a to konkrétně výroční zprávy, statuty a základní prospekt dluhopisového programu. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout například Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je podpora prohlížení souborů ve formátu pdf již integrována.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 9.6.2020

Toto prohlášení bylo vypracováno na základě vlastního posouzení provedeného Garančním systémem finančního trhu. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba

Garanční systém finančního trhu má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejich uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt pro případné podněty, žádosti, oznámení:

Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1 – Staré Město

telefon: +420 237 762 796, +420 234 767 676
e-mail: info@gsft.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje a správcem veškerého obsahu je:

Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1 – Staré Město

telefon: +420 237 762 796, +420 234 767 676
e-mail: info@gsft.cz