Výzvy a oznámení dle zákona

Datum Výzva či oznámení (odkaz)
05.08.2021Oznámení klientům Československého úvěrního družstva.: Garanční systém finančního trhu zahájí výplatu základních náhrad pohledávek z vkladů dne 11. srpna 2021
15.04.2020Oznámení Garančního systému finančního trhu ve věci platby příspěvku do Fondu pojištění vkladů v roce 2020 formou neodvolatelného platebního příslibu
01.11.2016Oznámení klientům ERB bank, a.s.: Garanční systém finančního trhu nebude zahajovat výplatu institucionálních náhrad pohledávek z vkladů pro neexistenci takového typu vkladů u ERB bank, a.s.
17.10.2016Výzva k podávání žádostí o zvýšené náhrady za pojištěné pohledávky z vkladů
16.10.2016Oznámení klientům ERB bank, a.s.: Garanční systém finančního trhu zahájí výplatu základních náhrad pohledávek z vkladů dne 20. října 2016 prostřednictvím vybraných poboček České spořitelny
17.05.2016Oznámení Garančního systému finančního trhu ve věci platby příspěvku do Fondu pojištění vkladů v roce 2016 formou neodvolatelného platebního příslibu
06.10.2014Oznámení klientům WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci: Fond pojištění vkladů zahájí výplatu náhrad vkladů 14. října 2014 prostřednictvím pobočkové sítě České spořitelny
15.01.2014Oznámení klientům Metropolitního spořitelního družstva v likvidaci: Fond pojištění vkladů zahájí výplatu náhrad vkladů 27.1.2014 prostřednictvím pobočkové sítě České spořitelny
27.02.2013Oznámení klientům Úvěrního družstva PDW, Praha: Fond pojištění vkladů zahájí výplatu náhrad vkladů 11. 3. 2013 prostřednictvím vybraných poboček GE Money Bank
Datum Výzva či oznámení (odkaz)