Výzva k podávání žádostí o zvýšené náhrady za pojištěné pohledávky z vkladů

Garanční systém finančního trhu tímto vyzývá fyzické osoby, kterým podle § 41ea zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“), vznikl nárok na zvýšenou náhradu pohledávky z vkladu u ERB bank, a.s., se sídlem Praha 5, Štefánikova 78/50, PSČ 150 00, identifikační číslo 28428943, aby tento svůj nárok doložily Garančnímu systému finančního trhu, tj. aby podaly žádost o výplatu zvýšené náhrady včetně zákonem stanovených dokumentů dokládajících nárok na zvýšenou náhradu (viz seznam příloh ve formuláři žádosti), a to nejpozději do 11. prosince 2016).

Žádost může být doručena poštou nebo osobně v úředních hodinách Po – Pá: 8:00 – 16:00 na adresu:

Garanční systém finančního trhu

Týn 639/1

110 00 Praha 1

 

O způsobu vyřízení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn nejpozději do 11. února 2017.

 

V případě nejasností při zpracování žádosti se můžete obracet na pracovníky Garančního systému finančního trhu, kontakty jsou uvedeny zde.