Povinně zveřejňované dokumenty spojené s činností Garančního systému finančního trhu

Výroční zprávy

Rozpočet

Rozpočtový výhled

Statuty

Dluhopisový program Garančního systému finančního trhu pro Fond pojištění vkladů

Dluhopisový program Garančního systému finančního trhu pro Fond pro řešení krize

Přeshraniční spolupráce

Výplata náhrad vkladů

Seznam dokumentů, jež se týkají výplaty náhrad vkladů, naleznete zde

.