Poskytování informací

Garanční systém finančního trhu poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.). V tomto zákoně jsou stanoveny postupy pro podání žádosti i vyřízení žádosti, lhůty a další podrobnosti, které se k poskytování informací vztahují.

Vzor žádosti si můžete stáhnout ve formátu doc případně ve ve formátu html.

V případě elektronického podání žádosti musí být žádost řádně elektronicky podepsána. Elektronickou podatelnou pro podání takové žádosti je info@gsft.cz nebo datová schránka GSFT – ID datové schránky: zg86tq3 .

Informace a podklady uvedené v § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., jakož i další sdělení k poskytování informací, naleznete v recepci sídla Garančního systému na adrese Týn 639/1, Praha 1, a jsou k dispozici zde.

Informace o zpracovaných žádostech podle zákona č. 106/1999 Sb. naleznete zde.