Doklady a dokumenty nutné pro obdržení náhrady

Pro obdržení náhrady vkladu musí klient na pobočce vyplácející banky předložit doklad opravňující ho k vyzvednutí vkladu:

  • Fyzická osoba = občan – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu).
  • Fyzická osoba = podnikatel (OSVČ) – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu) a výpis ze živnostenského rejstříku.
  • Právnická osoba (obchodní společnost, občanské sdružení, atd.) – originál, úředně ověřenou kopii nebo elektronicky podepsaný platný výpis z OR/z jiného veřejného rejstříku ne starší 3 měsíce a průkaz totožnosti osoby jednající za právnickou osobu (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu). V případě částek vyšších než ekvivalent 15 000 EUR mohou být vyžadovány též doklady ke zjištění totožnosti skutečného majitele.

  • V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.

Kompletní přehled dokladů si můžete prohlédnout zde, případně jej nabízíme ke stažení ve formátu docx.

Formuláře ke stažení

Níže uvedené formuláře nabízíme ke stažení ve více formátech.

Soubor ve formátu docx můžete vyplnit v počítači, vytisknout a ručně podepsat.

Soubor ve formátu html je určen pouze k prohlížení, případně k vytištění a ručnímu vyplnění.

Soubor ve formátu pdf si můžete stáhnout do vašeho počítače, vytisknout a ručně podepsat.

Název formuláře K čemu je formulář určen Formulář ke stažení-formát docx Formulář ke stažení - ostatní formáty
Plná moc Pokud si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, může zmocnit k vyzvednutí jinou osobu, a to na základě úředně ověřené plné moci. Formulář plné moci bude možné vyzvednout též na pobočkách vyplácející banky.
Zde naleznete vyplněný vzor tohoto dokumentu.
Plná moc (doc) Plná moc (html)
Žádost o zvýšenou náhradu Pro uplatnění nároku na výplatu zvýšené náhrady pohledávky z vkladu je třeba tento formulář vyplnit a zaslat na adresu Garančního systému (Kontakty). Podrobnější informace k výplatě zvýšených náhrad naleznete zde: Zvýšené náhrady. Žadatel bude o posouzení žádosti informován písemně. Žádost o zvýšenou náhradu (docx) Žádost o zvýšenou náhradu(html)
Reklamační protokol Pokud se klient domnívá, že mu nebyla přiznána správná výše náhrady, může využít proces reklamace. K tomu lze využít tento reklamační formulář, který po vyplnění zašlete na adresu nebo e-mail Garančního systému (Kontakty) Reklamační protokol (docx) Reklamační protokol (html)
Žádost o převod plnění pro fyzickou osobu Pokud klient preferuje korespondenční způsob výplaty, zašle vyplněný a úředně ověřený formulář žádosti na adresu vyplácející banky: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Nám. Junkových 2772/1, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00
Zde naleznete vyplněný vzor tohoto dokumentu.
Žádost o převod plnění pro FO (docx) Žádost o převod plnění pro FO (pdf)
Žádost o převod plnění pro právnickou osobu Pokud klient preferuje korespondenční způsob výplaty, zašle vyplněný a úředně ověřený formulář žádosti na adresu vyplácející banky: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Nám. Junkových 2772/1, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00 Žádost o převod plnění pro PO (docx) Žádost o převod plnění pro PO (pdf)