Proces reklamace

Pokud se klient domnívá, že mu nebyla přiznána správná výše náhrady, může využít proces reklamace.

Reklamační formulář, který po vyplnění zašlete na adresu Garančního systému finančního trhu, si můžete stáhnout ve formátu doc případně ve formátu html.