Oznámení ČNB, na základě kterých Garanční systém zahájil výplatu náhrad vkladů

28.2.2022 Oznámení ČNB o neschopnosti Sberbank CZ, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek

Garanční systém finančního trhu obdržel v souladu s ustanovením § 41d odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění dne 28.2.2022 Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.

Garanční systém bude nyní z Fondu pojištění vkladů vyplácet tři typy náhrad vkladů:

  • Základní, fyzickým a právnickým osobám, které byly ke dni 28.2.2022 (tzv. rozhodný den) vkladateli Sberbank CZ, a.s., a to do výše 100 % součtu jejich vkladů, maximálně však do limitu 2 499 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 24,995 Kč/EUR vyhlášeného ke dni 28.2.2022).
  • Institucionální, vybraným institucím, na jejichž účtech jsou uloženy finanční prostředky jejich zákazníků (platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, obchodníci s cennými papíry, soudní exekutoři), a to až do výše 100 % vkladů každého jejich zákazníka v souladu s evidencí klienta, maximálně však (spolu se základními náhradami náležejícími příslušnému zákazníkovi) do limitu 2 499 500 Kč na jednoho zákazníka.
  • Zvýšené, fyzickým osobám, které prokážou v souladu s § 41ea a § 41eb Zákona o bankách, v platném znění, nárok na zvýšenou náhradu vkladu. Více informací o tzv. dočasně vysokých vkladech naleznete zde.

2.8.2021 Oznámení ČNB o neschopnosti Československého úvěrního družstva dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek

Garanční systém finančního trhu obdržel v souladu s ustanovením § 41d odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění dne 2. srpna 2021 Oznámení České národní banky o neschopnosti spořitelního a úvěrního družstva Československé úvěrní družstvo v likvidaci dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.

Garanční systém bude nyní z Fondu pojištění vkladů vyplácet základní náhrady vkladů fyzickým a právnickým osobám, které byly ke dni 2. srpna 2021 (tzv. rozhodný den) vkladateli Československého úvěrního družstva v likvidaci, a to do výše 100 % součtu jejich vkladů, maximálně však do limitu 2 547 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 25,475 Kč/EUR vyhlášeného ke dni 2. srpna 2021).


11.10.2016 Oznámení ČNB o neschopnosti ERB bank, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek

Garanční systém finančního trhu (dále též "Garanční systém") obdržel v souladu s ustanovením § 41d odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění (dále též "Zákon o bankách") dne 11. října 2016 Oznámení České národní banky (dále též "Oznámení ČNB") o neschopnosti ERB bank, a.s. (dále jen "ERB bank") dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.

Garanční systém bude z Fondu pojištění vkladů vyplácet následující typy náhrad pohledávek z vkladů:

  • Základní, fyzickým a právnickým osobám, které byly k rozhodnému dni vkladateli ERB bank, a to do výše 100 % součtu jejich vkladů, maximálně však do limitu 2 702 000 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kursu 27,02 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 11. října 2016, kurzový lístek k 11. říjnu 2016 naleznete zde ).
  • Institucionální, vybraným institucím, na jejichž účtech jsou uloženy finanční prostředky jejich zákazníků (platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, obchodníci s cennými papíry, soudní exekutoři), a to až do výše 100 % vkladů každého jejich zákazníka v souladu s evidencí institucionálního klienta, maximálně však (spolu se základními náhradami náležejícími příslušnému zákazníkovi) do limitu 2 702 000 Kč na jednoho zákazníka.
  • Zvýšené, fyzickým osobám, které prokáží v souladu s § 41ea a § 41eb Zákona o bankách, ve znění pozdějších předpisů nárok na zvýšenou náhradu pohledávky z vkladu. Více informací o tzv. dočasně vysokých vkladech naleznete zde.