Postup pro získání náhrady

Pro uplatnění nároku na výplatu základní náhrady pohledávky z pojištěného vkladu není nutné nic vyplňovat či se hlásit nebo registrovat u Garančního systému. To samé platí i pro uplatnění nároku na výplatu institucionální náhrady pohledávky z vkladu. Od okamžiku, kdy Garanční systém začne vyplácet náhrady pohledávek z vkladů prostřednictvím vyplácející banky (konkrétní data pro jednotlivé instituce naleznete zde: Probíhající výplaty), si můžete svoji náhradu vyzvednout na vámi vybrané pobočce vyplácející banky určené k výplatě dle Seznamu poboček. Zde stačí předložit doklad opravňující k vyzvednutí náhrady (v případě vkladů vedených na fyzické osoby platný průkaz totožnosti - občanský průkaz nebo pas) a zvolit si, na jaký účet chcete náhradu pohledávky z vkladu převést, případně, zda chcete náhradu vyplatit v hotovosti.

  • Pokud nemáte zřízen jiný účet, na který chcete peníze převést, můžete si přímo na přepážce vyplácející banky účet založit. Samotný proces převodu do jiné banky probíhá ve standardních lhůtách pro mezibankovní platební styk, tj. zpravidla do druhého pracovního dne.
  • Pokud budete chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti, doporučujeme se informovat o pravidlech pro hotovostní transakce, která platí na vybrané pobočce vyplácející banky.
  • Výplata základních náhrad pohledávek z vkladů bude dle Zákona o bankách probíhat po dobu 3 let - konkrétní datum ukončení výplaty pro vyplácené instituce lze nalézt zde: Probíhající výplaty

Podrobné informace o tom, za jakých podmínek lze získat zvýšenou náhradu pohledávek z vkladů (tj. náhradu za tzv. dočasně vysoké zůstatky) nad rámec základního limitu 100 000 EUR lze nalézt zde.