Důležité informace pro klienty WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci

Zde naleznete přehledně všechny důležité informace o organizaci výplat náhrad vkladů z Fondu pojištění vkladů.

6. 10. 2014 Oznámení klientům WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci: Fond pojištění vkladů zahájí výplatu náhrad vkladů 14. října 2014 prostřednictvím pobočkové sítě České spořitelny

Praha, 6. října 2014 – Fond pojištění vkladů (dále také „Fond“) v úterý 14. října 2014 začne prostřednictvím pobočkové sítě České spořitelny, a.s. (dále také „ČS“) vyplácet pojištěné vklady klientům zkrachovalého WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem Kamenná 835/13, Brno Štýřice, PSČ 639 00, IČ 25780450 (dále také „WPB“ či „WPB Capital“)… více

Užitečné odkazy

Starší zprávy o vývoji situace MSD

18. 9. 2014 Oznámení Fondu pojištění vkladů: Dne 18. září 2014 Fond obdržel Oznámení ČNB o neschopnosti WPB Capital, spořitelní družstvo, dostát závazkům vůči oprávněným osobám.

Fond pojištění vkladů obdržel v souladu s ustanovením § 41d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, dne 18. září 2014 Oznámení ČNB o neschopnosti WPB Capital, spořitelní družstvo (dále jen „spořitelní družstvo“ nebo „WPB Capital“) dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek…více

4. 7. 2014 Likvidátorem WPB jmenován JUDr. Jiří Švihla
Česká národní banka s účinností dne 24. června 2014 odejmula WPB Capital, spořitelní družstvo povolení působit jako družstevní záložna. Na návrh ČNB soud následně jmenoval likvidátorem záložny JUDr. Jiřího Švihlu. Úkolem likvidátora bude zjistit majetkový stav záložny, tj. sestavit zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění… více

24. 6. 2014 Informace Fondu pojištění vkladů pro klienty WPB Capital, spořitelní družstvo
Česká národní banka s účinností dne 24. června 2014 odejmula WPB Capital, spořitelní družstvo povolení působit jako družstevní záložna. ČNB podá návrh soudu na jmenování likvidátora. Soud o návrhu ČNB rozhodne do 24 hodin od podání návrhu. Účinky jmenování likvidátora nastanou vyvěšením usnesení soudu na úřední desce soudu… více

7. 4. 2014 Informace pro klienty WPB Capital, spořitelního družstva
Dne 7. 4. 2014 spořitelní družstvo WPB Capital obdrželo Rozhodnutí České národní banky, které této finanční instituci odnímá povolení působit jako družstevní záložna. Spořitelní družstvo WPB Capital oznámilo, že v zákonné lhůtě podá proti Rozhodnutí České národní banky, které je dosud nepravomocné, rozklad k bankovní radě ČNB… více


    Zpět na seznam aktualit