Oznámení Fondu pojištění vkladů: Dne 18. září 2014 Fond obdržel Oznámení ČNB o neschopnosti WPB Capital, spořitelní družstvo, dostát závazkům vůči oprávněným osobám.

Praha, 18. září 2014 – Fond pojištění vkladů obdržel v souladu s ustanovením § 41d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, dne 18. září 2014 Oznámení ČNB o neschopnosti WPB Capital, spořitelní družstvo (dále jen „spořitelní družstvo“ nebo „WPB Capital“) dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.

  • Fond očekává výplatu náhrad vkladů ve výši cca 3 mld. Kč
  • Fond zahájí výplatu pojištěných vkladů nejpozději 16. října 2014

Fond pojištění vkladů ihned požádal likvidátora tohoto spořitelního družstva o předání podkladů k provedení výplaty náhrad vkladů.

Fond bude vyplácet náhrady vkladů do výše 100 %, maximálně však do limitu 2 752 000 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kursu 27,52 Kč/ EUR vyhlášeného ČNB ke dni 18. září 2014).

Fond nejpozději do 6. října 2014 stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad. Tyto informace budou vkladatelům spořitelního družstva k dispozici prostřednictvím webových stránek Fondu, facebookových stránek Fondu (https://www.facebook.com/gsft.cz) a sdělovacích prostředků.

Fond je povinen zahájit výplatu náhrad vkladů nejpozději do 20 pracovních dní od data vyhlášení platební neschopnosti, tedy nejpozději do 16. října 2014.

Při nárokování výplaty náhrady pojištěných vkladů nemusí vkladatel spořitelního družstva vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na výplatním místě prokáže platným průkazem totožnosti. Mohou však nastat situace, kdy si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně. V tomto případě může někoho zmocnit k vyzvednutí úředně ověřenou plnou mocí – vzor plné moci najde vkladatel zde.

„Fond v současné době disponuje rezervami ve výši cca 20 miliard korun. Očekávaná výplata WPB Capital nepřesáhne 3 mld. Kč. Fond tedy ani tentokrát nemusí využít možnosti získání dalších finančních prostředků na finančních trzích a je schopen pokrýt náhrady z vlastních zdrojů,“ popisuje situaci Fondu jeho výkonná ředitelka Renáta Kadlecová. Finanční prostředky má Fond uloženy v likvidních státních dluhopisech a krátkodobých repo operacích se státními dluhopisy či poukázkami ČNB. Fond je tedy schopen pro výplatu náhrad vkladů ihned zajistit dostatek likvidních finančních prostředků.

 

Za dvacetiletou historii Fondu pojištění vkladů se zatím nejvíce vyplácelo klientům Union banky a Metropolitnímu spořitelnímu družstvu

Největší výplata, od doby založení Fondu pojištění vkladů se týkala klientů Union banky, která zkrachovala v roce 2003 a jejíž klienti získali náhrady za své pojištěné vklady ve výši 12,4 miliardy korun. Nejaktuálnější výplatou, která stále běží a je zároveň druhou největší, je výplata klientů Metropolitního spořitelního družstva (MSD). Od 27. 1. 2014 bylo vyplaceno již 11,96 miliardy Kč z celkových cca 12 miliard Kč. U MSD mělo své vklady téměř 14 tisíc klientů, kteří si pro své vklady mohou přijít po dobu tří let.

Vedení Fondu pojištění vkladů předpokládá, že klientům WPB Capital budou prostřednictvím Fondu, celkově vyplaceny zhruba 3 miliardy korun. „V krátké době po sobě musí Fond sáhnout do svých finančních zásob. To rozhodně neznamená, že by v případě potenciální krize nějaké další finanční instituce nesplnil svou zákonnou povinnost. Fond má řadu možností jak získat další finanční prostředky, ať již přes dluhopisový program či půjčkou na finančních trzích,“ vysvětluje Renáta Kadlecová.

 

Vyplácet bude Česká spořitelna nebo GE Money Bank

Klienti WPB Capital budou vypláceni buď prostřednictvím poboček České spořitelny nebo GE Money Bank, s nimiž má Fond pojištění vkladů na základě otevřeného zadávacího řízení uzavřenu Rámcovou smlouvu na zajištění výplaty náhrad vkladů. Fond nyní vyhlásí tzv. minitendr, v rámci něhož vybere z uvedených dvou bank vyplácející banku, na jejíchž pobočkách budou náhrady vkladů vypláceny.

 

Příspěvky záložen jsou ve srovnání s bankami a stavebními spořitelnami zanedbatelné. Změnu přinesou tzv. rizikově vážené příspěvky

Fond pojištění vkladů je podle zákona financován z pravidelných příspěvků finančních institucí, které spravují klientské vklady. Poplatky činí čtvrtletně 0,04 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů u bank a družstevních záložen a 0,02 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů u stavebních spořitelen. „V roce 2013 odvedly družstevní záložny do Fondu pojištění vkladů příspěvky v celkové výši 58,9 milionu Kč, banky a stavební spořitelny pak 3 691 milionu Kč. O rok dříve to u záložen bylo 42,2 milionu korun a u bank a stavebních spořitelen 3 484,5 milionu korun,“ udává Renáta Kadlecová.

Zásadní změnu odvodu příspěvků však přinese nově schválená evropská Směrnice o pojištění vkladů. Ta počítá s tím, že finanční instituce budou od června příštího roku odvádět příspěvky do Fondu podle rizika, které pro Fond představují. „Přesná metodika výpočtu pro odvod do Fondu zatím není známá, v současné době je ve hře několik variant. Metodika však mimo jiné bude přihlížet i k  rizikovosti podnikatelského modelu instituce, a družstevní záložny budou platit do Fondu určitě více než klasické banky,“ doplňuje k připravované novince Kadlecová.


Zpět na seznam aktualit