Formuláře

Při nárokování základní výplaty náhrady pojištěných vkladů nemusí klient vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na výplatním místě prokáže platným průkazem totožnosti. Mohou však nastat situace, kdy si žadatel nemůže peníze vyzvednout osobně, ale může někoho zmocnit k vyzvednutí plnou mocí. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Pro usnadnění dále najdete formulář plné moci – plná moc.

V případě výplaty náhrady vkladu musí klient předložit doklad opravňující ho k vyzvednutí vkladu – přehled dokladů.

V případě, že máte nárok na zvýšenou náhradu, je nutné podat žádost a připojit požadované přílohy, které tato žádost definuje.

Pokud se klient domnívá, že mu nebyla přiznána správná výše náhrady, může využít proces reklamace. Níže najdete reklamační formulář, který po vyplnění zašlete na adresu nebo e-mail Garančního systému finančního trhu – reklamační protokol.