Formuláře

Při nárokování základní výplaty náhrady pojištěných vkladů nemusí klient vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na výplatním místě prokáže platným průkazem totožnosti. Mohou však nastat situace, kdy si žadatel nemůže peníze vyzvednout osobně - v takovém případě může:

  • buď někoho zmocnit k vyzvednutí náhrady vkladu na pobočce vyplácející banky plnou mocí. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Pro usnadnění dále najdete formulář plné moci – plná moc.
  • nebo požádat písemně o bezhotovostní výplatu náhrady vkladu: Písemnou instrukci s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby je nezbytné zaslat na adresu vyplácející banky: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Nám. Junkových 2772/1, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00. Vzorové formuláře „Žádost o převod plnění pro fyzickou osobu“ a „Žádost o převod plnění pro právnickou osobu“ naleznete na stránce Doklady a dokumenty nutné pro obdržení náhrady. V případě ověření podpisu mimo Českou republiku se vyžaduje ověření zastupitelským úřadem České republiky.

V případě výplaty náhrady vkladu musí klient předložit doklad opravňující ho k vyzvednutí vkladu – přehled dokladů.

V případě, že máte nárok na zvýšenou náhradu, je nutné podat žádost a připojit požadované přílohy, které tato žádost definuje.

Pokud se klient domnívá, že mu nebyla přiznána správná výše náhrady, může využít proces reklamace. Níže najdete reklamační formulář, který po vyplnění zašlete na adresu nebo e-mail Garančního systému finančního trhu – reklamační protokol.