Likvidátorem WPB jmenován JUDr. Jiří Švihla

Česká národní banka s účinností dne 24. června 2014 odejmula WPB Capital, spořitelní družstvo povolení působit jako družstevní záložna. Na návrh ČNB soud následně jmenoval likvidátorem záložny JUDr. Jiřího Švihlu.

Úkolem likvidátora bude zjistit majetkový stav záložny, tj. sestavit zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění. Skutečnost, že družstevní záložna vstoupí do likvidace, ještě neznamená, že nebude schopna dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek (tj. vyplatit vklady svých členů z vlastních prostředků bez nutnosti zapojit do výplat Fond pojištění vkladů).


Zpět na seznam aktualit