Informace pro klienty WPB Capital, spořitelního družstva

Dne 7. 4. 2014 spořitelní družstvo WPB Capital obdrželo Rozhodnutí České národní banky, které této finanční instituci odnímá povolení působit jako družstevní záložna. Spořitelní družstvo WPB Capital oznámilo, že v zákonné lhůtě podá proti Rozhodnutí České národní banky, které je dosud nepravomocné, rozklad k bankovní radě ČNB.

Pojištění vkladů

Fond pojištění vkladů ujišťuje klienty, kteří mají ve spořitelním družstvu WPB Capital uloženy finanční prostředky na běžném účtu, spořicím účtu či termínovaném vkladu, že tyto prostředky jsou dle Zákona o bankách pojištěny do výše 100 000 EUR (respektive ekvivalentu v CZK na jednoho vkladatele). Klientské vklady jsou pojištěny do 100 procent jejich výše včetně úroků k rozhodnému dni (den kdy CNB doručí Fondu Oznámení o neschopnosti instituce dostát závazkům vůči oprávněným osobám). Klient tedy nenese žádnou spoluúčast. Pojištění vkladů se nevztahuje na členský poplatek (v případě WPB - Základní členský vklad ve výši 1 Kč).

Výplata vkladů

Výplata vkladů může být zahájena až v okamžiku, kdy Fond pojištění vkladů obdrží v souladu s ustanovením § 41d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, Oznámení ČNB o neschopnosti dané finanční instituce dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Výplata je následně zahájena do 20 pracovních dnů od tohoto rozhodnutí. Fond pojištění vkladů v tomto okamžiku toto rozhodnutí neobdržel.

Prosíme všechny vkladatele, aby vyčkali na další vývoj situace a doporučujeme sledovat informace ve sdělovacích prostředcích a na níže uvedených internetových stránkách.

Zdroje informací

Internetové stránky ČNB (www.cnb.cz), WPB Capital (www.wpb.cz) a Fondu pojištění vkladů (www.fpv.cz).


Zpět na seznam aktualit