OZNÁMENÍ GARANČNÍHO SYSTÉMU FINANČNÍHO TRHU O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU "ZAJIŠTĚNÍ VÝPLATY NÁHRAD POHLEDÁVEK Z VKLADŮ"

Praha, 17. srpna 2023 – Garanční systém finančního trhu jako veřejný zadavatel zahájil jednací řízení s uveřejněním na veřejnou zakázku s názvem "Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů". Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody upravující podmínky zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů klientům vyplácených bank podle § 41a a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem zadávacího řízení na veřejnou zakázku bude výběr tzv. vyplácející instituce, která v případě krachu některé z finančních institucí zapojených do systému pojištění vkladů provede výplatu náhrad pohledávek z vkladů klientům takové instituce, a to počínaje 20. dubnem 2025. Zadávací řízení vyhlášené formou jednacího řízení umožní Garančnímu systému upravovat podmínky veřejné zakázky podle výplatních systémů nabízených účastníky.

Zájemci mohou podávat žádosti o účast do 15. 9. 2023 do 10:00, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zájemci, kteří splní kvalifikaci, budou následně vyzváni k podání předběžných nabídek, o kterých bude jednáno v rámci jednacího řízení. Na základě výsledku uvedeného jednání pak budou účastníci vyzváni k podání konečných nabídek, které budou předmětem hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií. S vybraným účastníkem bude následně uzavřena rámcová dohoda o zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů na období 4 let.

Bližší informace o tomto zadávacím řízení mohou zájemci nalézt v Oznámení o zahájení zadávacího řízení, které je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek, popřípadě na profilu zadavatele. Zadávací dokumentace veřejné zakázky je zájemcům k dispozici v elektronickém nástroji E-ZAK .


Zpět na seznam aktualit