Důležité informace pro klienty Metropolitního spořitelního družstva v likvidaci

Zde naleznete přehledně všechny důležité informace o organizaci výplat náhrad vkladů z Fondu pojištění vkladů.

15.1.2014 Oznámení klientům Metropolitního spořitelního družstva v likvidaci: Fond pojištění vkladů zahájí výplatu náhrad vkladů 27.1.2014 prostřednictvím pobočkové sítě České spořitelny

Praha, 15. ledna 2014 – Fond pojištění vkladů (dále také „Fond“) v pondělí 27.1.2014 začne prostřednictvím pobočkové sítě České spořitelny, a.s. (dále také „ČS“) vyplácet pojištěné vklady klientům zkrachovalého Metropolitního spořitelního družstva v likvidaci, se sídlem Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8, IČ 255 71 150 (dále také „MSD“)... více

Užitečné odkazy

Starší zprávy o vývoji situace MSD

27.12.2013 Oznámení Fondu pojištění vkladů: Dne 27. prosince 2013 Fond obdržel Oznámení ČNB o neschopnosti Metropolitního spořitelního družstva dostát závazkům vůči oprávněným osobám.

Fond očekává výplatu náhrad vkladů ve výši cca 12 mld. Kč. Po výplatě klientů Union banky (rok 2003) se bude jednat o 2. největší výplatu v historii. Fond zahájí výplatu pojištěných vkladů nejpozději 27. 1. 2014... více

19.12.2013 Informace Fondu pojištění vkladů pro klienty Metropolitního spořitelního družstva

Česká národní banka s účinností dne 18. prosince 2013 odejmula Metropolitnímu spořitelnímu družstvu povolení působit jako družstevní záložna. Likvidátorem družstevní záložny byl usnesením Městského soudu v Praze z téhož dne jmenován JUDr. David Termer... více

19.5.2013 Oznámení pro klienty Metropolitního spořitelního družstva (MSD)

Aktuální situace: Dne 7. 5. 2013 vydala Česká národní banka Rozhodnutí o předběžném opatření, které družstevní záložně ukládá zdržet se jakéhokoliv jednání spočívajícího v přijímání vkladů od svých členů. Zároveň byly na podnět Vrchního státního zastupitelství v Praze zablokovány finanční prostředky družstva. Z výše uvedených důvodů nemůže Metropolitní spořitelní družstvo nyní přijímat ani vyplácet žádné vklady... více


Zpět na seznam aktualit