Oznámení pro klienty Metropolitního spořitelního družstva (MSD)

Aktuální situace: Dne 7. 5. 2013 vydala Česká národní banka Rozhodnutí o předběžném opatření, které družstevní záložně ukládá zdržet se jakéhokoliv jednání spočívajícího v přijímání vkladů od svých členů. Zároveň byly na podnět Vrchního státního zastupitelství v Praze zablokovány finanční prostředky družstva. Z výše uvedených důvodů nemůže Metropolitní spořitelní družstvo nyní přijímat ani vyplácet žádné vklady.

Vklady jsou pojištěny do 100 000 EUR

Fond pojištění vkladů ujišťuje klienty, kteří mají v Metropolitním spořitelním družstvu uloženy své finanční prostředky na Spořícím kontu, Termínovaném vkladu i vkladních knížkách, že tyto prostředky jsou pojištěny do výše 100 000 EUR (respektive ekvivalentu v CZK na jednoho vkladatele).

Výplata vkladů

Výplata vkladů může být zahájena v okamžiku, kdy Fond pojištění vkladů obdrží v souladu s ustanovením § 41d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, Oznámení ČNB o neschopnosti dané finanční instituce dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Výplata je zahájena do 20 pracovních dnů od tohoto rozhodnutí.

Fond pojištění vkladů dosud toto rozhodnutí neobdržel. Nyní je Metropolitní spořitelní družstvo pod zvýšeným dohledem ČNB, na jehož základě bude rozhodnuto o dalším postupu ve věci MSD.

Zdroje informací

Doporučujeme klientům, aby sledovali také webové stránky ČNB (www.cnb.cz) a MSD (www.imsd.cz).


Zpět na seznam aktualit