Historický úspěch systému pojištění vkladů: Rok od pádu Sberbank CZ bylo běžným střadatelům vyplaceno více než 25 miliard korun

Praha, 27. 2. 2023: Největší výplata náhrad vkladů v historii českého systému pojištění vkladů úspěšně pokračuje i rok po pádu Sberbank CZ. Garanční systém finančního trhu během 12 měsíců vyplatil prostřednictvím poboček Komerční banky náhradu vkladů více než 87 tisícům klientů Sberbank CZ, kteří získali 25,362 miliard korun.

Výplaty náhrad vkladů z padlé Sberbank CZ začal Garanční systém finančního trhu vyplácet 9. března loňského roku, tedy již 7 pracovních dnů po pádu banky. „Nejvíce klientů chodí pro náhradu vkladů v prvních dnech po zahájení výplat. Hned ve středu 9. března to bylo 13 348 klientů, následující den 7 971, v pátek 11. března pak 6 301 klientů. Během března si pro náhradu vkladů přišly na pobočky Komerční banky, skrze které jsme výplatu realizovali, zhruba dvě třetiny klientů padlé banky. Od konce března se pak počty za den pohybovaly v rámci středních a nižších stovek,“ vypočítává Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu.

Garanční systém má zákonnou povinnost zahájit výplatu náhrad vkladů z padlé finanční instituce do 7 pracovních dní ode dne, kdy Česká národní banka oznámí, že finanční instituce nedokáže dostát svým závazkům. Nejinak to bylo i v tomto případě, kdy pád banky nastal téměř ze dne na den. Šlo navíc, co do finančního objemu, o největší výplatu náhrad vkladů. „Co do celkové výše pojištěných vkladů je výplata Sberbank tou největší. Co se týče počtu vyplácených klientů, tak nevětší výplatou v historii byla výplata klientů zkrachovalé Union banky v roce 2003. Tehdy šlo o 130 tisíc klientů. Sberbank je ale se svými více než 121 tisíci klienty hned na druhém místě,“ vysvětluje Renáta Kadlecová.

Na to, vyzvednout si náhradu vkladů, mají klienti Sberbank CZ ze zákona tři roky. V tuto chvíli si náhradu vkladů vyzvedlo přes 87 tisíc klientů banky, dalších zhruba 34 tisíc klientů má čas až do 10. března 2025. „Mezi klienty padlých finančních institucí, kteří mají nárok na výplatu náhrady vkladů, je často velké množství těch, kteří měli na účtech zůstatky v malé výši. Není výjimkou, že si takoví klienti pro náhradu ani nepřijdou. Jednoduše se jim nevyplatí kvůli jednotkám korun jet na pobočku vyplácející banky,“ vysvětluje Renáta Kadlecová. Nevyzvednuté prostředky zůstávají v Garančním systému a jsou určeny k dalším výplatám náhrad vkladů.

Sedm dní a sto procent vkladu

To, že klienti padlých finančních institucí získají zpět 100 % svých vkladů až do ekvivalentu 100 000 euro nebyla vždy samozřejmost. Výše pojištěných vkladů i doba, za jakou je mohli získat zpět z padlé instituce, se v čase měnila. Například v době založení Fondu pojištění vkladů bylo pojištěno jen 80 % hodnoty vkladu, a to pouze do výše 100 000 korun. „Tato defacto spoluúčast zmizela až v roce 2008 přijetím evropské směrnice. Tehdy došlo také k navýšení pojištěné částky ze 400 000 korun na ekvivalent 50 000 euro, který později vzrostl až na 100 000 euro,“ popisuje Renáta Kadlecová.

Relativní novinkou je také to, že pro náhradu vkladů nemusí chodit střadatelé na pobočky vyplácející banky osobně. Mohou o ni požádat i korespondenčně. Této možnosti využilo za uplynulých 12 měsíců výplaty 11 575 oprávněných osob, kteří tak získali více než 1,5 miliardy korun.

Pokud klienti nesouhlasí s výší náhrady nebo nalezli nějakou nesrovnalost, mohou se na Garanční systém obrátit s reklamací. Tak od začátku výplat učinilo již 825 klientů Sberbank CZ, přičemž jako oprávněných vyhodnotil Garanční systém zhruba 20 % žádostí. Nejčastějším důvodem neoprávněné reklamace byl například fakt, že klientům nebyl vyplacen celý vklad, jelikož překračoval zákonný limit 100 000 euro na osobu, že jim nebyl vyplacen vklad v měně účtu (často v rublech), nebo že jim nebyly vyplaceny zůstatky z investičních účtů (cenné papíry), které nepatří mezi zákonem pojištění produkty.

Na velké střadatele a samosprávy se dostane v insolvenci

Ze zákona jsou u Garančního systému pojištěny jen vklady fyzických a právnických osob, a to až do výše ekvivalentu 100 000 euro, respektive 200 000 euro při splnění zákonných podmínek pro získání tzv. zvýšené náhrady1. Pojištění vkladů se týká i některých menších samospráv, které splní zákonné podmínky2. Zbylí věřitelé, nebo věřitelé, kteří měli u Sberbank CZ prostředky přesahující limit zákonného pojištění vkladů, budou uspokojení v insolvenčním řízení banky.

„Na základě dosavadního průběhu a vyjádření insolvenční správkyně věřím, že dojde k historicky nejúspěšnějšímu a nejrychlejšímu uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. Průměrná doba insolvenčních řízení bank a družstevních záložen v Česku je aktuálně asi 15 let, v případě Sberbank mohou být pohledávky vyrovnány už do jednoho roku od začátku insolvenčního řízení. Průměrná výše prvního plnění z insolvenčních řízení bank bývá 26 % z pohledávky, v aktuálním insolvenčním řízení se Sberbank CZ mohou dostat věřitelé až 100 % ze svých pohledávek,“ poznamenává Renáta Kadlecová.

Úspěch insolvenčního řízení teď záleží na jedné věci – tou je napadání procesu insolvence malou skupinou věřitelů. „Pokud bude jejich napadání procesu pokračovat, hrozí, že se insolvenční řízení Sberbank CZ zařadí po bok dalších vleklých kauz s minimálním uspokojením věřitelů,“ uzavírá Renáta Kadlecová.


1 https://www.garancnisystem.cz/vyse-nahrady

2 https://www.garancnisystem.cz/vklady-obci-a-kraju-nejsou-od-ucinnosti-nove-pravni-upravy-automaticky-pojisteny-vetsina-vsak-muze-pojisteni-opet-ziskat-nepojisteny-jsou-dale-vklady-statu-i-pripadnych-dalsich-statnich-organu


Zpět na seznam aktualit