Oznámení Fondu pojištění vkladů: Dne 13. února 2013 Fond obdržel Oznámení ČNB o neschopnosti Úvěrního družstva PDW, Praha v likvidaci dostát závazkům vůči oprávněným osobám.

Praha 13. února 2013 – Fond pojištění vkladů obdržel v souladu s ustanovením § 41d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, dne 13. 2. 2013 Oznámení ČNB o neschopnosti Úvěrního družstva PDW, Praha v likvidaci (dále jen „družstevní záložna“) dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.

Fond pojištění vkladů zahajuje přípravu na výplatu vkladů zkrachovalé záložny PDW.

 

Fond pojištění vkladů ihned požádal likvidátora této družstevní záložny o předání podkladů k provedení výplaty náhrad vkladů.

Fond bude vyplácet náhrady vkladů do výše 100 % maximálně však do limitu 2 541 500,- Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kursu 25,415 Kč/ EUR vyhlášeného ČNB ke dni 13. 2. 2013).

Fond nejpozději do 1. 3. 2013 stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad, o kterém budou vkladatelé družstevní záložny informováni prostřednictvím webových stránek Fondu pojištění vkladů (www.fpv.cz), facebookových stránek Fondu (https://www.facebook.com/gsft.cz) a sdělovacích médií.

Fond je povinen zahájit výplatu náhrad vkladů nejpozději do 20 pracovních dní od data vyhlášení platební neschopnosti.

Při nárokování výplaty náhrady pojištěných vkladů nemusí vkladatel vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na výplatním místě prokáže platným průkazem totožnosti. Mohou však nastat situace, kdy si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně. V tomto případě může někoho zmocnit k vyzvednutí plnou mocí – vzor plné moci najde vkladatel zde.


Zpět na seznam aktualit