Náhrady vkladů zahraničních poboček bank v Česku bude vyplácet Garanční systém finančního trhu

Praha, 12. prosince 2016 – Pohodlnější přístup k náhradám vkladů mají zaručeno klienti zahraničních poboček bank ze zemí Evropské unie, které nabízí své služby na území České republiky. Takových finančních institucí je v Česku aktuálně registrováno dvacet dva a jsou mezi nimi například Citibank, ING Bank nebo mBank.

Až dosud klientům poboček zahraničních bank v Česku hrozilo, že v případě pádu jejich finančního ústavu budou muset pro převedení náhrady vkladů cestovat mimo ČR, tedy do státu v některé ze zemí Evropské unie, kde jejich banka sídlí. To už ale nyní neplatí. „Uzavřeli jsme multilaterální dohodu o spolupráci se zahraničními systémy pojištění vkladů a dále bilaterální dohodu o spolupráci s rakouským systémem pojištění vkladů S-Haftungs AG. Právě podepsání těchto dohod nás zavazuje k vyplácení náhrad vkladů klientům zahraničních poboček bank z EU, které v Česku působí. V případě dotazů či nejasností související s výplatou náhrad pak budeme rovněž s klienty komunikovat či zprostředkovávat vyřizování reklamací. Obdobná povinnost se pak také vztahuje na systém pojištění vkladů v zemi, kde mají pobočku banky, jejichž licenci vydala Česká národní banka,“ vysvětluje výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

Obě dohody o spolupráci upravují zejména podmínky při přeshraniční výplatě náhrad pohledávek z vkladů, pokud by došlo k vyplácení náhrad pohledávek z vkladů klientů zahraniční pobočky banky se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, jehož systém pojištění vkladů je stranou dohody. V takovém případě by na základě uzavřených dohod vyplácel klienty zahraniční pobočky systém pojištění vkladů ve státě, na jehož území se pobočka nachází, a to podle pokynů a z prostředků systému pojištění vkladů ve státě, ve kterém má daná banka sídlo.

Pro klienty těchto finančních institucí platí podmínky pojištění ve státě, ve kterém má banka sídlo. „Tito klienti tak mají nárok na výplatu náhrad vkladů ve výši 100% vkladu do částky maximálně 100 tisíc eur, neboť tyto podmínky jsou platné v celé EU. Odlišná pravidla však mohou být stanovena v případě tzv. dočasně vysokých zůstatků. Doba výplaty náhrad se v jednotlivých zemích liší s tím, že maximálně může činit 20 pracovních dní. Informaci o podmínkách pojištění obdrží klienti v rámci informačního přehledu, který je jim povinna zaslat jejich banka vždy minimálně jednou ročně.,“ dodává Renáta Kadlecová. Přehled všech poboček zahraničních bank nabízejících služby na území Česka naleznete zde.

Multilaterální dohoda o spolupráci byla připravena v rámci Evropského fóra pojistitelů vkladů, jehož je Garanční systém finančního trhu členem, přičemž Garanční systém se na přípravě multilaterální dohody významně podílel a byl jedním ze zakládajících smluvních stran uvedené dohody. Multilaterální dohoda, jejíž text byl konzultován i s Evropským orgánem pro bankovnictví, tvoří v současné době základ spolupráce evropských systémů pojištění vkladů při případných přeshraničních výplatách náhrad pohledávek z vkladů.


Zpět na seznam aktualit