Kde je pojištěno?

Vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen, které mají sídlo v České republice, jsou ze zákona pojištěny. Povinnost účastnit se na českém systému pojištění vkladů mají i pobočky bank se sídlem mimo členské státy EU.

Seznam účastníků pojištění pohledávek z vkladů u Garančního systému

Banky se sídlem v České republice

Pobočky bank se sídlem v jiném než členském státě EU

Poznámka: Vklady poboček zahraničních bank ze členských států EU působících v ČR jsou pojištěny v systému domovské země dané banky. Seznam zahraničních systémů pojištění vkladů naleznete v Užitečných odkazech.

Stavební spořitelny

Družstevní záložny

Přeshraniční výplaty

V případě, že se jedná o vklady vedené u poboček zahraničních bank se sídlem v členském státě EU, které působí na našem trhu, například mBank, ING Bank, jsou pojištěny podle legislativy země, kde má sídlo daná banka. Pokud by došlo ke krachu takové banky, zajišťuje nově výplatu náhrad pohledávek z vkladů těchto bank na území ČR Garanční systém finančního trhu, a to na základě pokynů provozovatele systému pojištění pohledávek z vkladů v zemi, kde má daná banka sídlo. Garanční systém také poskytuje informace a přijímá písemná podání jménem provozovatele zahraničního systému pojištění vkladů.

Seznam účastníků pojištění pohledávek z vkladů pojištěných v zemích EU, které mají pobočky v ČR

Pobočky bank ze zemí EU