Informace pro klienty české pobočky mBank

Garanční systém finančního trhu informuje klienty české pobočky mBank, kteří v nedávné době obdrželi „Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta,“ že případná výplata náhrad vkladů, pokud by došlo k platební neschopnosti této banky, by klientům v České republice byla vyplácena v českých korunách, nikoliv v polských zlotých, jak je chybně uvedeno v informačním přehledu.

Prostřednictvím informačního přehledu jsou banky ze zákona povinny informovat alespoň jednou ročně své klienty o tom, že jejich vklad je pojištěn a za jakých podmínek. V případě, že se jedná o pobočku zahraniční banky, která má své sídlo v některé ze zemí EU, jsou vklady klientů pojištěny vždy v zemi sídla této banky. To je případ i mBank, která má své sídlo v Polsku a vklady klientů jsou pojištěny v Polsku.

Na základě evropské legislativy a následné prováděcí smlouvy mezi českým Garančním systémem finančního trhu a jeho polským protějškem (Bankowy Fundusz Gwarancyjny) by v případě platební neschopnosti některé z polských bank, které mají pobočku v České republice, byli klienti této pobočky vyplaceni prostřednictvím českého Garančního systému finančního trhu. Ten provede výplatu obdobným způsobem jako v případě české banky, a to na základě dat poskytnutých polským systémem pojištění vkladů a na jeho účet. Pro klienty to znamená, že pro náhradu za svůj vklad nemusí cestovat nikam do zahraničí, vše vyřídí v češtině a náhrada jim bude vyplacena v českých korunách.

Stejný princip by se uplatnil i v případě poboček bank z jiných zemí EU (jako například z Rakouska, Slovenska či Maďarska atd.). Recipročně tato pravidla platí také pro výplatu náhrad vkladů klientům poboček českých bank v zahraničí, tj. na Slovensku.

Kompletní přehled poboček bank ze zemí EU působících na českém trhu naleznete zde.


Zpět na seznam aktualit