Výplata náhrad vkladů klientům Československého úvěrního družstva je v plném proudu. Garanční systém finančního trhu už vyplatil většinu náhrad

Praha, 14. října 2021 – Garanční systém finančního trhu po dvou měsících od zahájení výplaty náhrad vkladů klientům Československého úvěrního družstva v likvidaci (ČSÚD) vyplatil téměř 40 milionů korun.

Výplaty náhrad vkladů klientům ČSÚD začaly 11. srpna. Garanční systém skrze pobočky vyplácející banky, jíž je od letošního roku Komerční banka a.s., vyplatil 20 klientů s částkou 39 386 880,56 korun. Doposud si tak ještě náhradu v celkové výši 10 333 109,19 Kč nevyzvedlo 5 klientů.

Náhradu vkladů si ode dne 11. srpna 2021 mohou vyzvednout fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ČSÚD ke dni 2. srpna 2021, případně jejich dědicové nebo jejich právní nástupci.

Garanční systém vyplatí oprávněným osobám 100 % jejich vkladů, maximálně však do základního limitu 2 547 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 25,475 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 2. srpna 2021). Celkem mělo nárok na výplatu náhrad vkladů 25 vkladatelů. Průměrná výše náhrady na jednoho klienta činí více jak 2 miliony korun. Ve všech případech jde o termínované vklady.

Do výše náhrady, na kterou mají klienti družstva v likvidaci nárok, se nezapočítávají členské vklady. Ty nepatří mezi ze zákona pojištěné vklady. Více informací o tom, jaké vklady jsou ze zákona pojištěné, naleznete zde.

Více informací o výplatě klientů ČSÚD naleznete zde.


Zpět na seznam aktualit