Změna vyhlášky o formě struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů bankami Garančnímu systému finančního trhu

Praha, 6. ledna 2017 – Dne 1. ledna 2017 nabyla účinnosti novela č. 431/2016 Sb. vyhlášky Ministerstva financí č. 71/2011 Sb. o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů.

Kromě změny názvu Fondu pojištění vkladů na Garanční systém finančního trhu se s ohledem na nové zákonné požadavky na pojištění pohledávek z vkladů zejména podstatným způsobem mění struktura údajů vedených bankami, družstevními záložnami a stavebními spořitelnami, které jsou Garančnímu systému poskytovány v zákonem stanovených případech, a způsob jejich poskytování Garančnímu systému.

V návaznosti na zprovoznění nového software pro podporu zpracování uvedených dat umožní Garanční systém v období února až května 2017 jakékoli bance, družstevní záložně či stavební spořitelně zkušební ověření správnosti struktury vedení údajů. Termín ověření je nutné předem dohodnout.


Zpět na seznam aktualit