Výsledky kvízů k finanční gramotnosti: Lidé nevěděli, jak fungují kampeličky a tápou v tom, kdy se jim vrátí peníze po krachu banky

Praha 21. října - Garanční systém finančního trhu v první polovině roku publikoval sérii vzdělávacích videí doplněných kvízy, které měly otestovat znalosti Čechů v oblasti finanční gramotnosti. Na vzorku odpovědí bezmála 3 000 uživatelů Facebooku různých věkových skupin se ukázalo, jaké otázky Čechy nejvíce potrápily.

Zákonem zřízený Garanční systém finančního trhu se snaží Čechy dlouhodobě vzdělávat k finanční gramotnosti. Když došlo na jaře k první vlně koronavirových omezení, spustil Garanční systém na Facebooku vzdělávací projekt, do kterého patřila série videí týkajících se nejdůležitějších témat v oblasti financí a bankovnictví. Ta byla doplněna kvízy, které prověřovaly znalosti lidí. V kvízech se ukázalo, že většina respondentů má docela dobré povědomí o otázkách finanční gramotnosti. V celkem 84 % otázek nechybovali a zvolil správnou možnost. Několik otázek je však potrápilo.

Jak fungují kampeličky?

K nejproblémovějším otázkám patřila ta, která se ptala na rozdíl mezi bankou a kampeličkou. Z 1 606 odpovědí na otázku jich bylo správných jen 624, tedy necelých 39 %. Většina dotázaných (53 %) si myslela, že kampeličky na rozdíl od banky mohou operovat pouze s úsporami do výše 100 000 euro na klienta. Přitom hlavní rozdíl z pohledu klienta je ten, že kampelička je určena pouze jejím členům, nikoliv široké veřejnosti, jako je tomu v případě banky.

Co je pojištěno?

Problém dělala účastníkům kvízu i otázka na to, co vše je u Garančního systému finančního trhu pojištěno. Garanční systém garantuje pojištění vkladů osob v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách. Téměř 34 % respondentů si však myslí, že se pojištění netýká vkladů v kampeličkách, a naopak, že se týká i cenných papírů.

Co po krachu banky?

Nadpoloviční většina dotázaných rovněž nevěděla, jak postupovat po krachu banky. Přes 42 % respondentů uvedlo, že pokud chtějí dostat zpět své vklady ze zkrachovalé finanční instituce, musí nejdříve vyplnit žádost na stránkách ČNB. To však není pravda – stačí jen přijít do vyplácející banky, kterou je aktuálně Česká spořitelna, a prokázat se dokladem totožnosti, na základě, kterého je vkladateli jeho vklad až do výše ekvivalentu 100 000 eur vyplacen.

A za jak dlouho mohou lidé jít pro výplatu vkladů ze zkrachovalé finanční instituce? I v této otázce řada respondentů chybovala. Jen necelých 33 procent správně uvedlo, že výplata začíná do 7 pracovních dní od krachu finančního ústavu. 30 % chybně uvedlo, že výplata začne do 20 dní a zbylých více než 36 % si zase myslelo, že výplata začne nejpozději do dvou měsíců od krachu banky, stavební spořitelny anebo kampeličky.

Výsledky kvízů ukázaly, že se Češi sice orientují v základech finanční gramotnosti, avšak existují oblasti, ve kterých mají velké mezery. I proto bude Garanční systém finančního trhu dále pokračovat ve svých aktivitách zaměřených na zvyšování povědomí veřejnosti o fungování pojištění vkladů, které do základních znalostí v oblasti finanční gramotnosti patří.

Jeden z kvízů si můžete vyzkoušet zde.

Všechna edukační videa jsou k dispozici také na YT.


Zpět na seznam aktualit