Výplaty náhrad vkladů klientům zkrachovalého Úvěrního družstva PDW, Praha v likvidaci za 14 dní končí. Zbývá ještě vyplatit přes 750 tisíc korun

Praha, 25. února 2016 – Pouze do 10. března 2016 mohou o výplatu náhrady vkladů žádat klienti zkrachovalého Úvěrního družstva PDW, Praha v likvidaci. Stále jim ještě zbývá vyplatit více než tři čtvrtě milionu korun. Od zahájení výplat 11. 3. 2013 Fond pojištění vkladů (dnes Garanční systém finančního trhu) klientům záložny vyplatil přes 17 milionů korun.

 

Téměř tři roky uplynuly ode dne, kdy Fond pojištění vkladů (dnes Garanční systém finančního trhu) začal prostřednictvím jedné pražské a jedné brněnské pobočky GE Money Bank, a.s. vyplácet náhrady vkladů zkrachovalé záložny Úvěrní družstvo PDW, Praha v likvidaci. Od té doby si pro náhradu vkladů přišlo 22 z celkového počtu 70 klientů záložny, kteří měli na výplatu nárok. Ti si tak dosud vyzvedli i celkovou částku náhrad ve výši téměř 17,6 mil.Kč, což představuje 95,9 % všech prostředků určených k výplatě náhrad. Průměrná výše vyplacené náhrady činí 800 tisíc korun. Pouze dva klienti si vyzvedli maximální možnou částku, kterou kryje institut pojištění vkladů, odpovídající ekvivalentu 100 tisíc EUR.

„Dosud si o vyplacení náhrady vkladu nepožádalo 48 klientů, kteří mají nárok na náhradu v celkové částce téměř 752 tis. Kč. Většinou se ale jedná o velmi malé částky, u nichž už výběr nepředpokládáme. Evidujeme ale ještě nárok tří klientů zkrachovalé záložny, z nichž každý si může vyzvednout sumu přesahující 100 tisíc korun,“ říká Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu.

O výplatu náhrady vkladů lze až do 10. 3. 2016 žádat na těchto dvou obchodních místech:

-       GE Money Bank, a. s., Václavské náměstí 806/62, Praha 1, tel. 224 490 630

-       GE Money Bank, a. s., Lidická 31, Brno, tel. 541 126 011

Výplatu v hotovosti nebo bankovním převodem lze provést pouze oprávněným osobám. Oprávněnými osobami k výplatě náhrad vkladů z Garančního systému finančního trhu jsou:

a)    fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ke dni 13. 2. 2013, tj. ke dni, kdy Fond pojištění vkladů obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti záložny dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,

b)    jejich dědicové,

c)    jejich právní nástupci.

Oprávněné osoby prokážou své nároky platnými dokumenty, tedy průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas), fyzické osoby – podnikatelé pak průkazem totožnosti a výpisem ze živnostenského rejstříku. Právnické osoby se prokáží výpisem z obchodního rejstříku a průkazem totožnosti osoby jednající za společnost (občanský průkaz nebo pas).

V případě dědiců či právních nástupců z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.


Zpět na seznam aktualit