Výplata náhrad vkladů klientům zkrachovalé Vojenské družstevní záložny po třech letech končí. Fond pojištění vkladů vydal téměř 70 milionů korun.

239 klientů Vojenské družstevní záložny si dosud nevyzvedlo celkově 714 tisíc korun Výplata náhrad vkladů bude definitivně ukončena 30. května 2014 Výplata náhrad vkladů probíhá prostřednictvím třinácti vybraných poboček GE Money Bank

Praha, 29. dubna 2014Výplatu náhrad vkladů klientům zkrachovalé Vojenské družstevní záložny Fond pojištění vkladů zahájil 30. 5. 2011. A přesně za měsíc, kdy doběhne zákonem stanovená tří letá lhůta, skončí vyplácení náhrad vkladů 433 klientům této finanční instituce. Přesto si svůj vklad u Vojenské družstevní záložny dosud nevyzvedlo přes polovinu klientů, kteří mají na výplatu nárok. Stále si tak mohou vybrat částku v celkové výši 714 tisíc korun. Na jednoho klienta se v průměru jedná o téměř 3 000 korun.

Bylo 2. května 2011 a Česká národní banka vydala oznámení o neschopnosti Vojenské družstevní záložny v likvidaci dostát svým závazkům. Fond pojištění vkladů v ten okamžik začal připravovat výplatu náhrad vkladů jejím klientům, která byla zahájena 30. 5. 2011. Střadatelé, kteří měli ve Vojenské družstevní záložně uloženy peníze, měli nárok na náhradu vkladů do výše 100 %, maximálně však do limitu 2 418 000 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle tehdejšího kurzu). O své peníze si klienti zkrachovalé záložny mohli prostřednictvím třinácti poboček (viz tabulka níže) žádat po dobu tří let. A právě tato lhůta daná zákonem se blíží ke svému konci. Skončí přesně 30. 5. 2014.

„Klienti Vojenské družstevní záložny mají na výběr svých vkladů poslední měsíc. Poté už Fond pojištění vkladů žádné náhrady související s touto záložnou vyplácet nebude. Tato tříletá lhůta se neprodlužuje,“ upozorňuje výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová.

K získání náhrady vkladů není třeba vyplňovat žádný formulář, není ani nutné nosit doklady, které by dokazovaly, že žadatel byl skutečně klientem dotčené záložny. Potřebné údaje o klientech Vojenské družstevní záložny má Fond pojištění vkladů k dispozici a může si tak oprávněnost žadatele ověřit. Stačí pouze, aby se majitel účtu v minulosti vedeného u Vojenské družstevní záložny, nebo plnou mocí jím pověřená osoba, dostavil s platným občanským průkazem či pasem na některou z níže uvedených poboček GE Money Bank. Tam mu bude náhrada jeho vkladu v plné výši a bezplatně vyplacena hotově či převedena na účet, který žadatel uvede.

„O své peníze takto může zažádat ještě 239 klientů záložny, kteří tak doposud neučinili,“ dodává Renáta Kadlecová.

Seznam poboček GE Money Bank:

Obchodní místo:

Adresa:

Praha 1 - Revoluční

Revoluční  8

Praha 6 - Bělohorská

Bělohorská 35

Praha 6 - Dejvice

Vítězné nám. 2

Praha 1 - Václavské náměstí

Václavské náměstí 62

Vyškov

Husova 1

Přerov

Čechova 2

Olomouc

Opletalova 2

Brno - Česká

Česká 7

Brno - Kotlářská

Kotlářská 989/53

Tábor

Palackého 357

Čáslav

Masarykova 194

Brandýs n. Labem

Masarykovo nám. 60

Příbram

Pražská 141


Zpět na seznam aktualit