Upozornění na zákonnou informační povinnost bank podnikajících na území jiných členských státu EU bez založení pobočky

Praha, 5. ledna 2017 – Garanční systém finančního trhu upozorňuje na blížící se termín plnění každoroční zákonné informační povinnosti bank, které podnikají na území jiných členských států Evropské unie bez založení pobočky ve smyslu § 5c odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se jazyka zvoleného majitelem účtu.

Dne 31. ledna 2017 končí termín pro splnění uvedené zákonné povinnosti, stanovené v § 41r odst. 2 zákona o bankách. Jedná se o poměrně novou zákonnou povinnost zavedenou novelou zákona o bankách s účinností od 1. ledna 2016. Podle ní jsou banky, které podnikají na území jiných členských států Evropské unie bez založení pobočky ve smyslu § 5c odst. 2 zákona o bankách, povinny do 31. ledna každého roku poskytnout Garančnímu systému informaci o vkladech, u kterých si majitel účtu zvolil jiný než český jazyk, s uvedením příslušného jazyka zvoleného majitelem účtu, a to dle stavu ke konci předcházejícího kalendářního roku.

Informaci je možné zaslat v listinné podobě na adresu Garančního systému nebo v elektronické podobě na
e-mailovou adresu: info@gsft.cz.


Zpět na seznam aktualit