Oznámení klientům ERB bank, a.s. ve věci výše náhrady úroků z vkladů

Garanční systém finančního trhu obdržel informaci, že klientům ERB bank, a.s. byl uvedenou bankou zaslán výpis z jejich účtů, na kterém jsou úroky z vkladů počítány ke dni 17. října 2016.

Garanční systém upozorňuje, že dle zákona o bankách (§ 41e odst. 1) je základní náhrada vkladu do zákonného limitu (v tomto případě do limitu 2 702 000 Kč) vyplácena oprávněným osobám včetně úroků vypočtených k rozhodnému dni, tj. ke dni 11. října 2016, kdy Garanční systém obdržel oznámení České národní banky o neschopnosti ERB bank, a.s. dostát svým závazkům. Úroky za jakékoli období po rozhodném dni nejsou  do vyplácené náhrady pohledávky z vkladu zahrnuty. Souhrnná částka na shora uvedených výpisech z účtů zasílaných ERB bank, a.s. tedy nemusí odpovídat skutečnému nároku na náhradu pohledávky z vkladu.        


Zpět na seznam aktualit