Oznámení klientům ERB bank, a.s.: Garanční systém finančního trhu nebude zahajovat výplatu institucionálních náhrad pohledávek z vkladů pro neexistenci takového typu vkladů u ERB bank, a.s.

Praha, 1. listopadu 2016 – Garanční systém finančního trhu (dále též „Garanční systém) ve smyslu § 41d odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“), oznamuje, že nebude zahajovat výplatu tzv. institucionálních náhrad pohledávek z vkladů (tj. náhrad pohledávek z vkladů dle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách) klientům ERB bank, a.s. (dále též „ERB bank“), se sídlem Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5, IČ 284 28 943, neboť dle informací předaných Garančnímu systému ERB bankou, u této banky nebyl tento typ vkladů veden.

Detaily oznámení naleznete zde.


Zpět na seznam aktualit