Oznámení Fondu pojištění vkladů o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Obhospodařování portfolia investičních nástrojů, související úschova a správa cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi“

Fond pojištění vkladů jako veřejný zadavatel zahájil dne 25. 11. 2013 v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Obhospodařování portfolia investičních nástrojů, související úschova a správa cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi“.

 

Předmětem veřejné zakázky je obhospodařování portfolia investičních nástrojů Fondu pojištění vkladů, a to na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání. Předmětem veřejné zakázky je dále úschova a správa cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi v rozsahu výše uvedeného portfolia investičních nástrojů svěřeného k obhospodařování, včetně zprostředkování účasti Fondu pojištění vkladů v Systému krátkodobých dluhopisů (SKD). Toto otevřené řízení navazuje na řízení, které byl Fond pojištění vkladů nucen ze zákonných důvodů zrušit a jehož předmětem bylo plnění věcně shodné s předmětem plnění nadepsané veřejné zakázky.

 

Bližší informace o tomto zadávacím řízení mohou zájemci nalézt v oznámení zadávacího řízení uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek http://www.isvzus.cz, přičemž zadávací dokumentace nadepsané veřejné zakázky je zájemcům k dispozici na profilu zadavatele  https://www.softender.cz/home/profil/2757501.


Zpět na seznam aktualit