Oznámení Garančního systému finančního trhu o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rámcová dohoda o poskytování komplexních služeb v oblasti komunikace s veřejností"

Praha, 27. 1. 2021 – Garanční systém finančního trhu (GSFT) jako veřejný zadavatel zahájil otevřené zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem "Rámcová dohoda o poskytování komplexních služeb v oblasti komunikace s veřejností".

Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody o poskytování komplexních služeb v oblasti komunikace s veřejností, které zahrnují zejména poradenství v oblasti komunikace s veřejností, tvorbu tiskových zpráv a PR textů, komunikaci s novináři, monitoring tisku, správu sociálních sítí apod.

Rámcová dohoda bude na základě výsledků tohoto zadávacího řízení uzavřena s jediným účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější. Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. V rámci tohoto kritéria bude hodnocena nabízená cena za jednu hodinu poskytnutých služeb jednotlivých členů odborného týmu (v Kč bez DPH), kvalita plnění (návrh časově omezené informační kampaně cílené na vybranou skupinu vkladatelů) a zkušenosti členů odborného týmu. Předpokládaná účinnost rámcové dohody je od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2025. Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika.

Bližší informace o tomto zadávacím řízení, včetně přesného znění předmětu veřejné zakázky a způsobu, jakým budou nabídky hodnoceny, mohou zájemci nalézt v oznámení o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek , zadávací dokumentace veřejné zakázky je zájemcům k dispozici na profilu zadavatele. Nabídky do tohoto zadávacího řízení lze podávat do 25. 3. 2022 do 10:00 hod.


Zpět na seznam aktualit