Oznámení Fondu pojištění vkladů o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na poskytování komplexních služeb v oblasti Public Relations“

Praha, 22. listopadu 2013 - Fond pojištění vkladů jako veřejný zadavatel zahájil dne 18. 11. 2013 v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem "Rámcová smlouva na poskytování komplexních služeb v oblasti Public Relations".

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na poskytování komplexních služeb v oblasti Public Relations, která bude uzavřena s vybraným uchazečem na dobu určitou čtyř let.

Bližší informace o tomto zadávacím řízení mohou zájemci nalézt v oznámení zadávacího řízení uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek, přičemž zadávací dokumentace nadepsané veřejné zakázky je zájemcům k dispozici na profilu zadavatele https://www.softender.cz/home/profil/2757501.


Zpět na seznam aktualit