Organizačně zajištěna realizace výplat náhrad vkladů do roku 2017. Podepsána čtyřletá smlouva s Českou spořitelnou a GE Money Bank

Praha 23. dubna 2013 – V listopadu minulého roku zahájené zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění výplaty náhrad vkladů“ bylo úspěšně ukončeno podpisem rámcové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. a GE Money Bank, a.s. Smlouvy byly podepsány 18. dubna 2013 a jsou na čtyřleté období. Tímto krokem byla v souladu se strategií Fondu pojištění vkladů dále posílena operativní připravenost a adekvátně snížena operační rizika. Zadávací řízení proběhlo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Fond pojištění vkladů jako veřejný zadavatel zahájil v listopadu roku 2012 v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění výplaty náhrad vkladů“. Cílem zadávacího řízení bylo vybrání čtyř bank, které by se v případech, kdy nastane nutnost realizovat výplatu náhrad za některou ze zkrachovalých bank, družstevních záložen nebo stavebních spořitelen, podílely na organizaci a realizaci těchto výplat vůči postiženým klientům.

Zadávací řízení řádně proběhlo v souladu s plánovaným harmonogramem a výše uvedeným zákonem o veřejných zakázkách. Výběrové řízení bylo ukončeno uzavřením rámcové smlouvy se dvěma bankami s celostátní pobočkovou sítí – Českou spořitelnou, a.s. a GE Money Bank, a.s. “O výběrové řízení jsme očekávali ze strany bank větší zájem. Nabídku však podaly nakonec pouze dvě banky, Česká spořitelna, a.s. a GE Money Bank, a.s. Vzhledem k jejich velikosti a hustotě pobočkové sítě jde o dostatečný potenciál pro hladkou organizaci výplaty náhrad za pojištěné vklady,“ komentuje výsledek výběrového řízení Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů.

Uzavření rámcových smluv je plně v souladu se strategií Fondu posilovat operativní připravenost na případné realizace výplat náhrad vkladů a snižovat operační riziko. Dalším významným opatřením v této oblasti je například pravidelné testování schopnosti bank plnit povinnosti evidovat a poskytovat potřebné údaje.

Základním hodnotícím kritériem byla vícekriteriální ekonomická výhodnost nabídky, beroucí v úvahu fixní roční poplatky, poplatky při realizaci výplaty a metodické postupy.


Zpět na seznam aktualit